ATVP

Srečanje članov in izdajateljev Ljubljanske borze in KDD

17.09.2019

V torek, 17. 9. 2019, je v organizaciji Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), Ljubljanske borze in KDD Centralne klirinško depotne družbe potekalo srečanje članov in izdajateljev Ljubljanske borze in KDD. Na dogodku, ki so se ga udeležili predstavniki številnih gospodarskih družb, finančnih institucij in ministrstva za finance, so predstavniki vseh treh institucij predstavili glavne novosti s svojega področja dela.

V okviru srečanja so predstavniki ATVP udeležence seznanili s poročanjem javnih družb v zvezi z letnimi računovodskimi poročili v enotni elektronski obliki (ESEF) ter jim predstavili novosti, povezane z novo prospektno regulativo.