ATVP

ATVP posreduje v javno obravnavo osnutek Sklepa o omejitvi CFD-jev in binarnih opcij neprofesionalnim strankam

24.07.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) se je na seji, dne 24. 7. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o omejitvi trženja, razširjanja ali prodaje pogodb na razliko in prepovedi trženja, razširjanja ali prodaje binarnih opcij neprofesionalnim strankam (Sklep), in ga posreduje v javno razpravo.

Pripombe ali mnenja na navedeni osnutek Sklepa se lahko posredujejo ATVP do 24. 8. 2019.