ATVP

Svet ATVP se je seznanil z osnutki treh splošnih aktov s področja ZTFI-1

30.05.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 29. 5. 2019, seznanil tudi z osnutkom Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev borze, osnutkom Sklepa o podrobnejših pravilih o borznem trgu in osnutkom Sklepa o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutki, pripravljeni na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posredujejo v javno obravnavo.

Pripombe na navedene osnutke sklepov se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 6. 6. 2019.