ATVP

ATVP predstavila novosti na kapitalskem trgu

10.05.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na izobraževalnem seminarju, namenjenem borznoposredniškim družbam, bankam in družbam za upravljanje, predstavila novosti na kapitalskem trgu. Strokovnjaki iz ATVP so predstavili pomembnejše predloge podzakonskih aktov, predlaganih na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ter pojasnili izpolnjevanje obveznosti odkrivanja sumljivih naročil in poslov ter poročanja o njih. Izpostavili so ugotovitve iz postopkov nadzora s ključnimi informacijami za male vlagatelje in nekatere pojavne oblike tveganih produktov, ki se tržijo in ponujajo malim vlagateljem. Poleg tega so se udeleženci seminarja seznanili tudi s Smernicami ATVP s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Gradiva z izobraževanja:
- Implementacija MiFID II: Pregled zakonodaje
- Predstavitev podzakonskih aktov
- Poročanje STOR: Izpolnjevanje obveznosti odkrivanja sumljivih naročil in poslov ter poročanje o njih
- Poročanje STOR: Praktični primeri poročanja sumljivih transakcij
- Dokumenti s ključnimi informacijami za male vlagatelje – ugotovitve iz postopka nadzora
- (Ne)legalna konkurenca: pojavne oblike
- Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma