ATVP

Svet ATVP sprejel 6 splošnih aktov s področja ZTFI-1

18.04.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 17. 4. 2019, sprejel šest splošnih aktov in sicer:

- Sklep o podrobnejših pravilih obveščanja o izboru matične države članice glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij
       - Priloga: Standardni obrazec za obveščanje o izboru matične države članice
- Sklep o informacijah o pomembnih deležih
       - Priloga 1: Obrazec P-DEL
       - Priloga 2: Obrazec LD
- Sklep o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij
- Sklep o posebnih pravilih za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za osebe tretjih držav
- Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij
- Sklep o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu

Navedeni akti, sprejeti na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), bodo začeli veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.