ATVP

EBRD z Ljubljansko borzo podpisala dogovor o izvajanju programa podpore za uvrstitev malih in srednjih podjetij na borzo

02.07.2018

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) in Ljubljanska borza sta danes sklenili dogovor o izvajanju pilotnega programa podpore za uvrstitev malih in srednjih podjetij na borzo. Program je namenjen podjetjem, ki želijo finančna sredstva pridobiti na kapitalskem trgu s prvo javno ponudbo ali z izdajo obveznic. Za projekt podpore pred uvrstitvijo v trgovanje vrednostnih papirjev malih in srednjih podjetij je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zaprosila Evropsko komisijo. Ta je projekt odobrila in ga bo tudi financirala, dveletni program pa bosta izvajali EBRD in Ljubljanska borza.

Več informacij o programu je objavljenih na spletnih straneh:
https://www.ebrd.com/news/2018/ebrd-and-ljubljana-stock-exchange-step-up-support-for-sme-listings-.html  
http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=19630