Smernice

Namen smernic, ki jih izda ESMA, namenjene pristojnim organom ali udeležencem na trgu je vzpostavitev učinkovitih nadzornih praks in poenotenju izvajanja zakonodaje na področju EU. Pristojni organi in udeleženci na finančnem trgu si na vsak način prizadevajo za spoštovanje smernic.

Smernice postanejo zavezujoče v Republiki Sloveniji, ko se ATVP s sklepom opredeli, ali bo smernice spoštovala v celoti ali delno. Sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Na področju MiFID II/MiFIR je ESMA izdala naslednje smernice:

- Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II
(v uporabi v RS od 8. 3. 2019)

- MiFID II Supervisory briefing: Appropriateness and execution-only

- Smernice o zahtevah glede upravljanja produktov iz direktive MiFID II
(v uporabi v RS od dneva uveljavitve zakona, ki bo v slovenski pravni red prenesel Direktivo 2014/65/EU)

- Smernice o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov
(v uporabi v RS od dneva uveljavitve zakona, ki bo v slovenski pravni red prenesel Direktivo 2014/65/EU)

- Smernice o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II
(v uporabi v RS od 3.1.2018 oziroma od začetka uporabe Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU - MiFID II)

- Smernice o navzkrižni prodaji (v uporabi v RS od 3.1.2018)

- Smernice o kompleksnih dolžniških instrumentih in strukturiranih vlogah (v uporabi v RS od 3.1.2018)

- Smernice za oceno znanja in usposobljenosti (v uporabi v RS od 3.1.2018)

Smernice iz direktive MiFID si lahko ogledate na tej povezavi.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si