Sporočila za medije

Iskalni niz Datum od Datum do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Išči

Objava splošnih aktov s področja ZISDU – 3 v Uradnem listu RS

26.06.2017

V Uradnem listu RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017, so bili objavljeni naslednji splošni akti, pripravljeni na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU – 3)... >več

ATVP sodelovala na 2. Dnevih regulatorjev iz držav JV Evrope

16.06.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je tudi letos sodelovala na tradicionalnih Dnevih regulatorjev, ki so potekali 14. in 15. junija v Bratislavi. Na dogodku, namenjenem izmenjavi izkušenj in mnenj regulatorjev trgov finančnih instrumentov držav JV Evrope, so potekale številne predstavitve in razprave udeležencev nadzornih institucij. Osrednje teme letošnjih razprav so se nanašale na področja Direktive MiFID II/Uredbe MiFIR, Prospektne uredbe ter na razvoj na področju družb za upravljanje investicijskih in alternativnih skladov. ... >več

ATVP predstavila novosti, ki jih prinašata MiFID II in MiFIR

08.06.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v okviru rednega letnega srečanja s predstavniki družb, ki opravljajo investicijske storitve in posle, v četrtek, 8. 6. 2017, organizirala seminar o pomembnih novosti, ki jih prinašajo Direktiva o trgih finančnih instrumentov (2014/65/EU – MiFID II) in Uredba o trgih finančnih instrumentov (600/2014 – MIFIR) ter na njuni podlagi sprejeti izvedbeni akti in smernice nadzornega Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). ... >več

Prehod slovenskega poravnalnega sistema na poravnalno platformo TARGET2-Securities

07.02.2017

Člani slovenskega poravnalnega sistema so se dne 6. 2. 2017 uspešno vključili v enotno tehnično platformo Evrosistema za poravnavo vrednostnih papirjev TARGET2-Securities (T2S). Vključitev v T2S predstavlja višjo stopnjo integracije in harmonizacije slovenskega okolja z evropskim pri poslovanju z vrednostnimi papirji ter omogoča povezavo članov KDD – Centralne klirinško depotne družbe (KDD) s T2S. ... >več

ATVP zaradi suma zlorabe notranjih informacij ovadila še dve fizični osebi

23.01.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zaradi številnih novinarskih vprašanj javnosti sporoča, da je zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj in suma storitve poskusa kaznivega dejanja zlorabe notranjih informacij v zadevi Gorenje d.d. konec leta 2016 na pristojno okrožno državno tožilstvo vložila dve kazenski ovadbi zoper dve fizični osebi... >več

Opozorilo javnosti zoper shemo Delniška opora, ki jo vodi Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD)

19.12.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) je prek medijev in spletne strani VZMD zasledila intenzivno oglaševanje sheme Delniška opora, ki jo je VZMD vzpostavil kot alternativo trgovalnim računom pri borznoposredniških družbah in bankah.... >več

1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 -  10 -  11 -  12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  17 -  18 -  19 -  20 -  21 -  22 -  23 -  24 -  25 -  26 -  27 -  28 -  29 -  30 -  31 -  32 -  33 -  34 -  35 -  36 -  37 -  38 -  39 -  40 -  41 -  42 -  43 -  44 -  45