Sporočila za medije

Iskalni niz Datum od Datum do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Išči

Opozorilo OFS glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute

10.10.2017

Zanimanje javnosti za virtualne valute, zlasti kot oblike naložbenega sredstva, se je v zadnjem času izjemno povečalo. Zato Odbor za finančno stabilnost (OFS), ki ga sestavljajo članice Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, uporabnike opozarja na tveganja, ki so jim izpostavljeni, če virtualne valute kupujejo, hranijo ali vanje vlagajo. ... >več

Spremembe funkcionalne specifikacije Nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah

08.08.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev objavlja spremembe funkcionalne specifikacije Nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah, ki se nanašajo na poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi (EU) 600/2014 (MiFIR).... >več

Postopek prevzema Mlinotesta pravnomočno zaključen

04.07.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela sodbo Vrhovnega sodišča RS, s katero je to zavrnilo pritožbo Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) zoper sodbo in sklep Upravnega sodišča RS v zvezi s sklepom in odločbo ATVP zaradi prevzema cilje družbe Mlinotest, d. d. Z zavrnitvijo pritožbe VZMD je Vrhovno sodišče RS v celoti pritrdilo stališču Upravnega sodišča RS in ATVP. ... >več

ATVP nadaljuje z nadzorom zaradi suma zlorab trga v zadevi Gorenje, d. d.

29.06.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zaradi interesa javnosti in ohranitve integritete slovenskega kapitalskega trga pojasnjuje nadzorne postopke zaradi suma zlorab trga v zadevi Gorenje, d. d. Na podlagi nadzornih postopkov je ATVP na pristojna državna tožilstva do sedaj vložila skupaj 4 kazenske ovadbe zoper 5 fizičnih oseb in 1 pravno osebo zaradi sumov storitve kaznivega dejanja zlorabe notranje informacije. V nadzornem postopku zoper eno fizično osebo je bilo na podlagi odredbe ATVP povrnjeno premoženje, pridobljeno z zlorabo notranje informacije. ... >več

Objava splošnih aktov s področja ZISDU – 3 v Uradnem listu RS

26.06.2017

V Uradnem listu RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017, so bili objavljeni naslednji splošni akti, pripravljeni na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU – 3)... >več

ATVP sodelovala na 2. Dnevih regulatorjev iz držav JV Evrope

16.06.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je tudi letos sodelovala na tradicionalnih Dnevih regulatorjev, ki so potekali 14. in 15. junija v Bratislavi. Na dogodku, namenjenem izmenjavi izkušenj in mnenj regulatorjev trgov finančnih instrumentov držav JV Evrope, so potekale številne predstavitve in razprave udeležencev nadzornih institucij. Osrednje teme letošnjih razprav so se nanašale na področja Direktive MiFID II/Uredbe MiFIR, Prospektne uredbe ter na razvoj na področju družb za upravljanje investicijskih in alternativnih skladov. ... >več

1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 -  10 -  11 -  12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  17 -  18 -  19 -  20 -  21 -  22 -  23 -  24 -  25 -  26 -  27 -  28 -  29 -  30 -  31 -  32 -  33 -  34 -  35 -  36 -  37 -  38 -  39 -  40 -  41 -  42 -  43 -  44 -  45 -  46
Certifikati