Sporočila za medije

Iskalni niz Datum od Datum do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Išči

ATVP objavila Stališča v zvezi z ICO

15.06.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na spletni strani objavila Stališča v zvezi s posvetovalnim dokumentom ICO, kjer se je s pomočjo sodelujočih, ki so se odzvali na posvetovalni dokument, opredelila do posamičnih odprtih vprašanj in izpostavila določene teme, na katere bi morala prihodnja ureditev področja ICO odgovoriti. ... >več

Druga obsodba za zlorabo notranjih informacij

23.04.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pozdravlja odločitev, ki jo je tik pred zastaranjem kazenskega postopka zoper Marka Kryžanowskega zaradi zlorabe notranjih informacij sprejelo Višje sodišče RS v Ljubljani. Gre za drugo obsodilno sodbo zaradi zlorabe notranjih informacij, izrečeno v zadnjem letu. Sodba daje pozitiven signal slovenskemu kapitalskemu trgu in svarilo pred tovrstnimi dejanji. Za ATVP kot nadzornika trga finančnih instrumentov pa pomeni potrditev njenega pravnega naziranja in usmeritev glede nadzora nad tovrstnimi dejanji. ... >več

ESMA sprejela sklep o prepovedi binarnih opcij in omejitvi trgovanja s CFD-ji za male vlagatelje

27.03.2018

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je z namenom večje zaščite malih vlagateljev sprejel sklep o sprejetju ukrepov prepovedi trženja, razširjanja ali prodaje binarnih opcij in pogodb na razliko (CFD-jev), vključno z valutnim trgovanjem forex, malim vlagateljem v vsej Evropski uniji. Navedeni ukrepi, ki jih ESMA sprejela v skladu s 40. členom Uredbe o trgu finančnih instrumentov (Uredba 600/2014 – MiFIR), bodo veljali tri mesece, po izteku tega obdobja pa bodo morda podaljšani.... >več

Ustavno sodišče RS razveljavilo določbo ZNVP-1 o omejitvi stroškov vodenja trgovalnega računa fizičnih oseb

05.03.2018

Ustavno sodišče RS je na podlagi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prve, druge in tretje povedi četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) z odločbo z dne 7. 2. 2018 razveljavilo prvo in drugo poved četrtega odstavka 48. člena ZNVP-1 ter zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje povedi četrtega odstavka 48. člena ZNVP-1.... >več

ESMA, EBA in EIOPA opozarjajo potrošnike na tveganja v zvezi s kriptovalutami

12.02.2018

Evropski finančni nadzorniki (Evropski bančni nadzornik – EBA, Evropski nadzornik za vrednostne papirje in trge – ESMA in Evropski nadzornik za zavarovanja in poklicne pokojnine – EIOPA) so izdali skupno opozorilo glede velikih tveganj pri nakupu ali posedovanju kriptovalut. ... >več

Opozorilo IOSCO v zvezi z ICO

19.01.2018

IOSCO Board je izdal opozorilo, v katerem vlagatelje svari pred vlaganjem v ICO in kriptovalute. IOSCO poudarja, da obstajajo jasna tveganja, povezana s temi ponudbami, vlagatelji pa z naložbami v ICO ogrožajo varnost vloženih sredstev.... >več

1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 -  10 -  11 -  12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  17 -  18 -  19 -  20 -  21 -  22 -  23 -  24 -  25 -  26 -  27 -  28 -  29 -  30 -  31 -  32 -  33 -  34 -  35 -  36 -  37 -  38 -  39 -  40 -  41 -  42 -  43 -  44 -  45 -  46 -  47
Certifikati