Poročanje

Enotna vstopna točka v Nacionalni sistem za poročanje (NRS):

 

VSTOPI
Obvestilo
19.6.2018

Konec prehodnega obdobja za poročanje brez LEI identifikacijske kode

Investicijska podjetja EU morajo za identifikacijo pravnih oseb pridobiti LEI kodo, kot to določa uredba MiFIR. Investicijsko podjetje ne opravi storitve, ki ima za posledico sprožitev nastanka obveznosti predložitve poročila o poslu s finančnim instrumentom za posel, sklenjen v imenu stranke, upravičene do LEI kode, dokler od stranke te kode ne pridobi. Mesta trgovanja so enako dolžna zagotoviti, da ima vsak izdajatelj finančnega instrumenta, s katerim se trguje na njihovih trgih, LEI kodo pri predložitvi dnevnih podatkov v sistem FIRDS.

Te zahteve veljajo za vse stranke investicijskih podjetij v EU in za vse subjekte, ki izdajajo finančni instrument, s katerim se trguje na mestih trgovanja EU. Investicijska podjetja EU in mesta trgovanja EU so dolžni poročati o LEI kodah teh subjektov, ne glede na to, kje se stranke ali izdajatelji nahajajo in ne glede na to, ali za njih veljajo zahteve glede LEI kode v njihovi pristojnosti.

ESMA in pristojni nadzorni organi so seznanjeni, da vsa investicijska podjetja morda ne bodo uspela pridobiti LEI kode od vseh strank pred 3.1.2018. Poleg tega se po 3.1.2018 na ta podjetja lahko obrnejo stranke z zahtevo za opravljanje storitve, ki sproži nastanek obveznosti preložitve poročila o poslih s finančnimi instrumenti. Prav tako so nekatera mesta trgovanja seznanila ESMA in pristojne nadzorne organe, da bi bil za izdajatelje tretjih držav, katerih finančni instrumenti trgujejo na mestih trgovanja EU, morda potreben dodatni čas za seznanitev z zahtevami MiFIR in MAR ter za pridobitev njihovih LEI kod.

Zaradi navedenega in za zagotovitev nemotenega uvajanja zahtev v zvezi z LEI kodo, bo ESMA omogočila začasno 6-mesečno prehodno obdobje, in sicer na način, da bodo v tem času (1) investicijska podjetja lahko opravila storitev, ki sproži nastanek obveznosti predložitve poročila o poslu za posel, sklenjen v imenu stranke, od katere predhodno niso pridobila LEI kode, vendar pod pogojem, da pred opravljeno storitvijo ta investicijska podjetja od strank pridobijo potrebno dokumentacijo (vključno s pooblastilom za pridobitev LEI kode), da lahko v njihovem imenu zaprosijo za LEI kodo in da (2) mesta trgovanja sporočijo svoje lastne LEI kode namesto LEI kod izdajateljev tretjih držav, kadar gre za izdajatelje tretjih držav.

Sporočamo, da se navedeno obdobje končuje z dnem 2.7.2018. Testno okolje smo posodobili z dnem 18. 6. 2018.


Certifikati