Obveščanje o spremembi deleža lastnih delnic - obrazec LD

V okviru Sklepa o informacijah o pomembnih deležih sta predvidena dva obrazca za potrebe poročanja Agenciji, in sicer obrazec P-DEL, ki je namenjem obveščanju o spremembi pomembnih deležev, in obrazec LD, s katerim javna družba obvesti o spremembi deleža lastnih delnic.


 

Certifikati