Obveščanje o spremembi pomembnih deležev - obrazec P-OPC

V okviru sklepa o informacijah o pomembnih deležih so predvideni trije obrazci za potrebe poročanja Agenciji, in sicer obrazec P-DEL, ki je namenjem obveščanju o spremembi pomembnih deležev, obrazev P-OPC s katerim se obvešča o spremembi pomembnih deležev imetnikov delniških opcij ter obrazec LD, s katerim javna družba obvesti o spremembi deleža lastnih delnic.