ATVP

Arhiv novic

ATVP izdala Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

12.10.2018

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na seji dne 10. 10. 2018 sprejel Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) izdaja na podlagi določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPPDFT-1). Zavezanci morajo najkasneje v šestih mesecih od izdaje smernic prilagoditi svoje akte smernicam.

...  > več

Razpis izpitnega roka za preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika

11.10.2018

Preizkus strokovnih znanj za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika (t.i. brokerski izpit) bo potekal v sredo, 21.11.2018.

Več informacij v zvezi z navedenim preizkusom strokovnih znanj je na voljo na spletni strani Združenja bank Slovenije.

...  > več

ESMA podaljšala omejitev trgovanja z binarnimi opcijami za nadaljnje tri mesece

03.10.2018

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je sklenil, da se ukrep omejitve trženja, razširjanja ali prodaje binarnih opcij malim vlagateljem, ki velja od 2. julija 2018, podaljša za nadaljnje tri mesece. Za podaljšanje ukrepa (z določenimi spremembami) se je ESMA odločila po skrbnem razmisleku in ugotovitvi, da še vedno obstaja potreba po zaščiti vlagateljev v zvezi z binarnimi opcijami.

...  > več

Objava sklepov v Uradnem listu RS

24.07.2018

V Uradnem listu RS, št. 51/18 z dne 20. 7. 2018 sta bila objavljena naslednja sklepa:

– Sklep o spremembah Sklepa o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov (sklep je začel veljati 21. 7. 2018) ter

– Sklep o uporabi Smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu s členom 28 uredbe o skladih denarnega trga (veljati začne 4. 8. 2018).

...  > več

ATVP prenovila spletne strani

13.07.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje obiskovalcev prenovila svoje spletne strani. V okviru prenove je izboljšala razporeditev spletnih vsebin na način, da je uporabniku bolj prijazna, olajšala dostop do prenovljenih vsebin ter omogočila prikaz spletnih strani na vseh napravah. Spletne strani so bile deležne tudi nekaterih tehničnih izboljšav, predvsem uvedbo »prijaznih« URL naslovov, torej spletnih naslovov

...  > več

ATVP družbi Anatol zavrnila izdajo soglasja za odstop od prevzemne namere v postopku prevzema Cinkarne Celje

13.07.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) na podlagi drugega odstavka 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov zainteresirano javnost in vlagatelje obvešča, da je dne 12. 7. 2018 postala pravnomočna odločba, s katero je ATVP zavrnila zahtevo družbe Anatol S.a.r.l., 59, Rue de Rollingergrund, Luxembourg za izdajo soglasja za odstop od prevzemne namere

...  > več

Svet ATVP sprejel splošna akta s področja ZTFI in ZISDU – 3

13.07.2018

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 13. 7. 2018, sprejel dva splošna akta in sicer:

- Sklep o uporabi Smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu s členom 28 uredbe o skladih denarnega trga in
- Sklep o spremembah Sklepa o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov.

...  > več

EBRD z Ljubljansko borzo podpisala dogovor o izvajanju programa podpore za uvrstitev malih in srednjih podjetij na borzo

02.07.2018

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) in Ljubljanska borza sta danes sklenili dogovor o izvajanju pilotnega programa podpore za uvrstitev malih in srednjih podjetij na borzo. Program je namenjen podjetjem, ki želijo finančna sredstva pridobiti na kapitalskem trgu s prvo javno ponudbo ali z izdajo obveznic. Za projekt podpore pred uvrstitvijo v trgovanje vrednostnih papirjev

...  > več

ATVP objavila Poročilo o delu za leto 2017 in Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2017

22.06.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na svoji spletni strani objavila Poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2017 in Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2017. V omenjenih dokumentih, ku ju je sprejel Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev, so predstavljeni podatki o izvedenih postopkih in opravljenih nalogah ATVP v letu 2017, dogajanje na

...  > več

Zaključek prehodnega obdobja za poročanje brez LEI kode

20.06.2018

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil izjavo o mednarodni oznaki pravnih oseb, imenovani LEI koda (ang. Legal Entity Identifier), v kateri potrjuje prenehanje prehodnega obdobja. Dne 2. 7. 2018 namreč poteče dodatno šestmesečno obdobje, v katerem je bilo v EU mogoče izpolniti obveznosti v zvezi z LEI skladno z določbami Uredbe MiFIR.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZISDU-3

20.06.2018

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 20. 6. 2018, seznanil z osnutkom Sklepa o sprememba Sklepa o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), posreduje v javno obravnavo.

...  > več

ATVP pooblastila ZBS za izvajanje preizkusov znanja za borznega posrednika

19.06.2018

Direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) mag. Miloš Čas in predsednica Združenja bank Slovenije (ZBS) mag. Stanislava Zadravec Caprirolo sta danes podpisala Pogodbo o podelitvi pooblastila za izvajanje preizkusov in presojo strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov borznega posrednika.

...  > več

Sklepa ESMA o omejitvi trženja CFD-jev in začasni prepovedi trženja binarnih opcij

01.06.2018

Na podlagi 40. člena uredbe MiFIR je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) izdal dva sklepa, ki omejujeta trženje, razširjanje ali prodajo CFD-jev (finančnih pogodb na razliko) neprofesionalnim strankam oziroma prepoveduje trženje, distribucijo ali prodajo binarnih opcij neprofesionalnim strankam....  > več

Javna dražba osebnega vozila Toyota C-HR

31.05.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) obvešča zainteresirano javnost, da bo v sredo, 4. 7. 2018 ob 9.30 uri v poslovnih prostorih ATVP, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, 4. nadstropje, potekala javna dražba rabljenega osebnega vozila znamke Toyota C-HR.

Več informacij v zvezi z navedeno dražbo si lahko ogledate tukaj....  > več

Objava sklepov v Uradnem listu RS

29.05.2018

V Uradnem listu RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018, sta bila objavljena naslednja sklepa:

- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (sklep je začel veljati 26. 5. 2018). Neuradno prečiščeno besedilo sklepa si lahko ogledate tukaj; ter

...  > več

ATVP predstavila novosti s področij investicijskih storitev in skrbništva

15.05.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na izobraževalnem seminarju, namenjenem borznoposredniškim družbam, bankam in družbam za upravljanje, ki opravljajo investicijske storitve in posle, predstavila Smernice ESMA za oceno znanja in usposobljenosti, Smernice ESMA o upravljanju produktov, uredbi 1286/2014 (PRIIP) in 2016/1011 o referenčnih vrednostih (Benchmark)...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI

10.05.2018

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 9. 5. 2018, seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika....  > več

Druga obsodba za zlorabo notranjih informacij

23.04.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pozdravlja odločitev, ki jo je tik pred zastaranjem kazenskega postopka zoper Marka Kryžanowskega zaradi zlorabe notranjih informacij sprejelo Višje sodišče RS v Ljubljani. Gre za drugo obsodilno sodbo zaradi zlorabe notranjih informacij, izrečeno v zadnjem letu. Sodba daje pozitiven signal slovenskemu kapitalskemu trgu in svarilo pred...  > več

Ustavno sodišče RS odločilo: določba prvega odstavka 243. člena KZ ni bila v neskladju z Ustavo

10.04.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela odločbo Ustavnega sodišča RS v postopku za oceno ustavnosti prvega odstavka 243. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo; KZ), začetem na zahtevo Višjega sodišča v Ljubljani....  > več

ESMA sprejela sklep o prepovedi binarnih opcij in omejitvi trgovanja s CFD-ji za male vlagatelje

27.03.2018

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je z namenom večje zaščite malih vlagateljev sprejel sklep o sprejetju ukrepov prepovedi trženja, razširjanja ali prodaje binarnih opcij in pogodb na razliko (CFD-jev), vključno z valutnim trgovanjem forex, malim vlagateljem v vsej Evropski uniji. Navedeni ukrepi, ki jih je ESMA sprejela v skladu s 40. členom Uredbe MiFIR, bodo...  > več

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33