Letna poročila

Agencija za trg vrednostnih papirjev v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov  letno do 30. junija poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o svojem delu in o stanju na trgu finančnih instrumentov za preteklo leto.

Omenjena letna poročila so na voljo v priponkah v formatu pdf.

Za njihovo prebiranje potrebujete program Acrobat Reader. Brezplačno si ga lahko namestite, če kliknete tukaj.


 Naslov Vsebina
Poročilo o delu za leto 2016 Poročilo
Poročilo o delu za leto 2015  Poročilo
Poročilo o delu za leto 2014 Poročilo
Poročilo o delu za leto 2013 Poročilo
Poročilo o delu za leto 2012 Poročilo
Poročilo o delu za leto 2011 Poročilo
Poročilo o delu za leto 2010 Poročilo 
Poročilo o delu za leto 2009 Poročilo
Poročilo o delu za leto 2008 Poročilo
Poročilo o delu za leto 2007 Poročilo
Poročilo o delu za leto 2006 Poročilo
Poročilo o delu za leto 2005 Poročilo
Poročilo o delu za leto 2004 Poročilo
Poročilo o delu za leto 2003 Poročilo
Poročilo o delu za leto 2002 Poročilo
Poročilo o delu za leto 2001 Poročilo
Poročilo o delu za leto 2000 Poročilo
Poročilo o delu za leto 1999 Poročilo
Poročilo o delu za leto 1998 Poročilo
Poročilo o delu za leto 1997 Poročilo
Poročilo o delu za leto 1996 Poročilo
Poročilo o delu za leto 1995 Poročilo
Poročilo o delu za leto 1994 Poročilo


Certifikati