Nagovor direktorja

 

Spoštovani,

 v Agenciji za trg vrednostnih papirjev se dobro zavedamo odgovornosti za zagotavljanje stabilnega finančnega sistema, ki si jo delimo z Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor. Prepričan sem, da je za to potrebna prisotnost močnega in neodvisnega nadzornika, ki se zaveda pomena trdnega in aktivnega trga finančnih instrumentov.

Tako smo si v Agenciji postavili za enega izmed njenih ciljev tudi krepitev razvoja in konkurenčnosti kapitalskega trga ter ustvarjanje privlačnega okolja za vlagatelje. S tem namenom aktivno sodelujemo pri pripravi in uveljavitvi zakonskega okvira, kjer igra pomembno vlogo evropski nadzornik trga finančnih instrumentov – European Securities and Markets Authority (ESMA) s sedežem v Parizu.   

Do leta 2018 bomo veliko pozornosti namenili nadaljnji prilagoditvi na evropsko zakonodajo, predvsem prenosu v slovenski pravni red oziroma izvajanju številnih predpisov (MIFID-2, EMIR, MAD). Ti bodo izboljšali varnost vlagateljev, krepili integriteto ter povečali transparentnost kapitalskega trga.

Od ponudnikov investicijskih storitev in poslov bodo zahtevali izpolnjevanje višjih standardov in uvedbo kompleksnejših ter vsebinsko zahtevnejših procesov poročanja. Pred uvedbo zakonskih novosti bomo sproti obveščali javnost in ponudnike storitev, na katere se bodo spremembe nanašale, tako da bo prehod na višje standarde in novosti, ki jih prinašajo navedeni predpisi, čim lažji.

V Agenciji si bomo prizadevali tudi za razvoj in krepitev področja alternativnih skladov po vzoru drugih razvitih trgov ter spodbujali vlogo prostovoljnega pokojninskega zavarovanja (drugega in tretjega pokojninskega stebra). Za slovenski kapitalski trg in trg finančnih instrumentov so pomembni tudi vstop KDD v vseevropski poravnalni sistem na področju finančnih instrumentov (T2S) in načrtovani ukrepi Evropske komisije v zvezi z vzpostavitvijo unije kapitalskih trgov.

Nazadnje pa bi želel poudariti še, da bomo tudi v prihodnje z enako skrbnostjo zagotavljali ustrezno obveščenost in izobraževanje vlagateljev, da bodo lažje sprejemali preudarne finančne odločitve.

mag. Miloš Čas
direktor


Certifikati