Obveščanje o spremembi pomembnih deležev - obrazec P-DEL

V okviru Sklepa o informacijah o pomembnih deležih sta predvidena dva obrazca za potrebe poročanja Agenciji, in sicer obrazec P-DEL, ki je namenjem obveščanju o spremembi pomembnih deležev, in obrazec LD, s katerim javna družba obvesti o spremembi deleža lastnih delnic.


   

Obveščanje o spremembi pomembnih deležev (priporočilo ESMA) 

ESMA je dne 22. 10. 2015 na podlagi novih določil v transparentni direktivi objavila Standardni obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležih. Uporaba obrazca ni obvezna je pa priporočljiva, saj bo vlagateljem zagotovila primerljive podatke o pomembnih deležih, delničarjem oz. zavezancem za obveščanje pa bo poenostavila postopek obveščanja.

•  Obrazec (v wordu)
•  Obrazec (v pdf formatu)
•  Obrazec (v angleškem jeziku)