Drugi ESMA dokumenti

I. ESMA Q&A

- Q&A v zvezi s prospekti (dokument je na voljo samo v angleškem jeziku)

II. Pojasnila ESMA

- Pojasnilo ESMA v zvezi s sodelovanjem delničarjev v primeru prevzemov - dokument

Certifikati