Pomembni naslovi

Pravna podlaga za ukinitev registrskih računov

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15) 


Več informacij o ukinitvi registrskih računov

Banka Slovenije – Pogosta vprašanja/Ukinitev registrskih računov

KDD Centralna klirinško depotna družba – Ukinjanje registrskih računov


Seznam članov KDD

Seznam članov KDD - Družbe z dovoljenjem za opravljanje investicijskih storitev in poslov


Opustitev vrednostnih papirjev

KDD Centrala klirišnko depotna družba - Opustitev vrednostnih papirjev

Certifikati