Prenos vrednostnih papirjev na sodne račune

Vrednostni papirji, ki do izteka zakonskega roka ne bodo preneseni na trgovalne račune, se bodo v skladu s pravili KDD prenesli na račun pristojnega sodišča oziroma na t. i. sodni depozit, zanje pa se bodo uporabljale določbe aktov, ki urejajo položitev stvari pri sodišču.                   
           
Sodno položeni vrednostni papirji ne bodo več glasili na dotedanjega imetnika, temveč na sodišče. To pomeni, da bo uveljavljanje pravic iz teh vrednostnih papirjev za dotedanjega imetnika okrnjeno.

Po prenosu vrednostnih papirjev na sodni depozit bodo dotedanji imetniki vrednostnih papirjev imeli 5 let časa, da vrednostne papirje prevzamejo iz sodnega depozita. Vrednostni papirji, ki ne bodo prevzeti iz sodnega depozita, bodo prešli v last Republike Slovenije.

             

 


Če imetniki ne bodo prevzeli vrednostnih papirjev iz sodnega depozita, bodo le-ti po petih letih pripadli Republiki Sloveniji.

Certifikati