Opustitev vrednostnih papirjev

Imetniki lahko vrednostne papirje, ki jih ne želijo več imeti, tudi opustijo. To pomeni, da se nepreklicno in trajno odpovejo vrednostnim papirjem brez nadomestila.

Pri opustitvi se vrednostni papirji prenesejo na poseben račun, imenovan tudi "smetarski račun". O opustitvi vrednostnih papirjih je smiselno premisliti v primerih, ko je vrednost vrednostnih papirjev manjša od stroškov njihove prodaje oziroma stroškov lastništva.

Postopke, povezane z opustitvijo vrednostnih papirjev vodi KDD. 

Za opustitev vrednostnih papirjev mora imetnik registrskega računa pri KDD vložiti zahtevo za prenos vrednostnih papirjev na račun za opustitev. Podpis zahteve mora biti zaradi identifikacije vlagatelja (notarsko ali upravno) overjen.

Imetniki registrskih računov lahko več informacij v zvezi z opustitvijo vrednostnih papirjev pridobijo pri KDD.  

             


 
                                    

ATVP imetnikom registrskih računov priporoča, da v izogib dolgim čakalnim vrstam, uredijo vse potrebno za prenos vrednostni papirjev na trgovalni račun pri enem izmed članov KDD oziroma pri KDD vložijo zahtevo za opustitev vrednostnih papirjev.

Certifikati