Prenos vrednostnih papirjev na trgovalne račune pri članih KDD

Zaradi ukinitve registrskih računov bodo lahko pravne osebe do 30. 9. 2016, fizične osebe pa do 1. 1. 2017 svoje vrednostne papirje prenesle iz registrskih na trgovalne račune pri članih KDD.

Prenos vrednostnih papirjev na trgovalni račun

Registrski račun ni transakcijski račun in ne omogoča prenosov med različnimi osebami. To pomeni, da bodo imetniki z vrednostnimi papirji na registrskem računu lahko opravljali transakcije šele, ko bodo preneseni na trgovalni račun.
                                  

Prenos vrednostnih papirjev na že obstoječ trgovalni račun

Za osebe, ki že imajo odprt trgovalni račun pri enem izmed članov KDD, je smiselno, da razmislijo o prenosu vrednostnih papirjev iz registrskega računa na ta trgovalni račun.

Če pa trgovalnega računa še nimajo, ga morajo najprej odpreti pri enem izmed članov KDD.


Odpiranje trgovalnega računa
                                   
Odpiranje trgovalnega računa je podobno odpiranju bančnega računa. Fizične osebe ga odprejo v poslovalnici enega izmed članov KDD. Pri tem potrebujejo osebni dokument, davčno številko in bančno kartico.

Natančnejše informacije o dokumentaciji, potrebni za odpiranje trgovalnega računa, so objavljene na spletnih straneh posameznih članov KDD.


Kaj storiti po prenosu vrednostnih papirjev na trgovalni račun?

Po prenosu vrednostnih papirjev na trgovalne račune bodo imetniki vrednostne papirje lahko obdržali, jih prodali ali prenesli na tretjo osebo.

          


            Imetniki registrskih računov lahko več informacij, vključno z višino stroškov in posebnimi ponudbami pridobijo pri posameznih članih KDD. Ti jim bodo glede na njihove želje tudi svetovali, katere možnosti so zanje najugodnejše.
Certifikati