Kaj ukinitev pomeni za imetnike registrskih računov

Ukinitev registrskih računov od imetnikov vrednostnih papirjev na teh računih zahteva določene aktivnosti, povezane z njihovim nadaljnjim lastništvom. Če bodo svoje vrednostne papirje želeli ohraniti ali z njimi opravljati transakcije (trgovati ali jih prenesti na tretjo osebo), bodo morali najprej odpreti trgovalne račune pri izbranih članih KDD ter nanje prenesti svoje vrednostne papirje. Po prenosu vrednostnih papirjev na trgovalne račune bodo preko teh računov lahko opravljali nakupe, prodaje in prenose.

Vrednostne papirje manjše vrednosti, ki se nahajajo na registrskem računu, lahko imetniki brezplačno opustijo. To pomeni, da se jim nepreklicno in trajno odpovejo brez nadomestila.  
 
Vrednostni papirji tistih, ki jih ne bodo niti prenesli na trgovalne račune niti opustili, se bodo po ukinitvi registrskih računov prenesli na sodne račune.
           



           

        



ATVP imetnikom registrskih računov priporoča, da razmislijo o svojem lastništvu vrednostnih papirjev in čim prej uredijo vse potrebno za prenos na trgovalni račun oziroma za opustitev vrednostnih papirjev.
 
           



Certifikati