Ukinitev registrskih računov

Zaradi procesa evropske integracije in uveljavitve enotnih standardov glede izvajanja korporacijskih dejanj na vrednostnih papirjih se v Republiki Sloveniji ukinjajo registrski računi pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi (KDD). 
 

Kaj je registrski račun?     

Registrski račun
je prehodni račun vrednostnih papirjev, ki ga za imetnika brezplačno vodi KDD. V nasprotju s t. i. trgovalnim računom, ki ga za imetnika vodi družba z dovoljenjem za opravljanje investicijskih storitev in poslov (člani KDD), se z vrednostnimi papirji na registrskem računu ne da trgovati.

Registrski računi so bili vzpostavljeni po procesu lastninjenja v 90. letih prejšnjega stoletja, da so se nanje deponirali vrednostni papirji, ki so bili razdeljeni med državljane Republike Slovenije.


Rok ukinitve registrskih računov

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih določa, da se registrski računi pravnih oseb ukinejo do 30. 9. 2016, registrski računi fizičnih oseb pa do 1. 1. 2017.

       

KDD vodi približno 250.000 registrskih računov fizičnih oseb.