Ukinitev registrskih računov

Zaradi procesa evropske integracije in uveljavitve enotnih standardov glede izvajanja korporacijskih dejanj na vrednostnih papirjih se v Republiki Sloveniji ukinjajo registrski računi pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi (KDD). 
 

Kaj je registrski račun?     

Registrski račun
je prehodni račun vrednostnih papirjev, ki ga za imetnika brezplačno vodi KDD. V nasprotju s t. i. trgovalnim računom, ki ga za imetnika vodi družba z dovoljenjem za opravljanje investicijskih storitev in poslov (člani KDD), se z vrednostnimi papirji na registrskem računu ne da trgovati.

                     
Rok ukinitve registrskih računov

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih določa, da se registrski računi pravnih oseb ukinejo do 30. 9. 2016, registrski računi fizičnih oseb pa do 1. 1. 2017.

       

Po poteku zakonskega roka za prenos vrednostnih papirjev je KDD v skladu z določbami Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih registrske račune ukinila.

Kljub ukinitvi registrskih računov lahko imetniki vrednostne papirje, ki do poteka zakonskega roka niso bili preneseni, še vedno prenesejo na račune pri članih KDD ali jih opustijo, vse dokler ne bodo preneseni na račun za sodni depozit.

Prenos na račun za sodni depozit bo potekal v skladu s Pravili poslovanja KDD.   

 
Certifikati