e-ZISDU-3

Na tem mestu se nahaja besedilo Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), dopolnjeno s povezavami na splošne akte, sprejete na njegovi podlagi, evropsko zakonodajo, komentarje Agencije, stališča Sveta Agencije in sodno prakso. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu niso uradna stališča Sveta Agencije in služijo kot delovni pripomoček. Sodna praksa je navedena v okviru sklopa komentarji. Besedilo e-ZISDU-3 ne vključuje zadnje novele zakona ZISDU-3B (Uradni list RS, št. 77/16).


VSTOP: e-ZISDU-3

Prav tako lahko na tem mestu dostopate do Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje, sprejetega na podlagi ZISDU-3,  dopolnjenega s povezavami evropsko zakonodajo, komentarje Agencije in stališča Sveta. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu, niso uradna stališča Sveta Agencije in služijo kot delovni pripomoček.


VSTOP: e-Sklep o poslovanju družbe za upravljanje

Prav tako lahko na tem mestu dostopate do Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje in Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov, sprejetih na podlagi ZISDU-3,  dopolnjenih s povezavami na evropsko zakonodajo, komentarje Agencije in stališča Sveta. Komentarji Agencije, objavljeni v teh dokumentih, niso uradna stališča Sveta Agencije in služijo kot delovni pripomoček.

VSTOP: e-Sklep o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov