e-ZISDU-3

Na tem mestu se nahaja besedilo Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), dopolnjeno s povezavami na splošne akte, sprejete na njegovi podlagi, evropsko zakonodajo, komentarje Agencije, stališča Sveta Agencije in sodno prakso. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu niso uradna stališča Sveta Agencije in služijo kot delovni pripomoček. Sodna praksa je navedena v okviru sklopa komentarji.


VSTOP: e-ZISDU-3

Prav tako lahko na tem mestu dostopate do Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje, sprejetega na podlagi ZISDU-3,  dopolnjenega s povezavami evropsko zakonodajo, komentarje Agencije in stališča Sveta. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu, niso uradna stališča Sveta Agencije in služijo kot delovni pripomoček.


VSTOP: e-Sklep o poslovanju družbe za upravljanje