Izrečeni ukrepi

RAZKRITJE INFORMACIJ O IZREČENIH UKREPIH NA PODLAGI UREDBE (EU) ŠT. 596/2014 O ZLORABI TRGA V ZVEZI S 396.C ČLENOM ZTFI, NA PODLAGI 277. ČLENA ZBAN-2 V ZVEZI S 301. ČLENOM ZTFI IN NA PODLAGI 146. A ČLENA ZTFI
Izrečeni ukrepi Agencije v okviru nadzora nad odkrivanjem zlorab trga

Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev ZTFI ali Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga, javno objavi informacije v skladu s 34. členom Uredbe o zlorabi trga v zvezi s 396.c členom ZTFI v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi navedenih kršitev.

Ukrep nadzora

Datum objave

Dokument

Odredba o odpravi kršitev  20.11.2017  Informacija o ukrepu
Odredba o odpravi kršitev  20.11.2017  Informacija o ukrepu
Odredba o odpravi kršitev  20.11.2017  Informacija o ukrepu
Odredba o odpravi kršitev  14. 6. 2017  Informacija o ukrepu
Odredba o odpravi kršitev  4. 5. 2017

 Informacija o ukrepu

 

Izrečeni ukrepi Agencije v okviru nadzora nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov


Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev ZTFI ali Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z investicijskimi storitvami in posli, javno objavi informacije iz drugega odstavka 277. člena ZBan-2 v zvezi s 301. členom ZTFI v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi navedenih kršitev, in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen oziroma pravnomočen.


Ukrep nadzora

Datum objave

Dokument

Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt  7. 6. 2018  Informacija o ukrepu
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt  27. 3. 2018  Informacije o ukrepu
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt  14.12.2017  Informacije o ukrepu
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt  30. 11. 2017  Informacije o ukrepu
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt  12. 4. 2017  Informacija o ukrepu
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt  12. 12. 2016  Informacije o ukrepu
Ukrep nadzora zoper licencirani subjekt  2. 6. 2016

 Informacije o ukrepu

Izrečeni ukrepi Agencije zaradi kršitev 3. poglavja ZTFI


Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev 3. poglavja ZTFI, javno objavi informacije iz 146. a člena ZTFI v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi navedenih kršitev, in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen oziroma pravnomočen.

Ukrep nadzora

Datum objave

Dokument

Odločba o prekršku  23. 4. 2018 Informacija o ukrepu
Odločba o prekršku  16. 4. 2018 Informacija o ukrepu
Odločba o prekršku  21. 3. 2018 Informacija o ukrepu
Odredba o odpravi kršitev  1. 3. 2018 Informacija o ukrepu
Odredba o odpravi kršitev  1. 3. 2018 Informacija o ukrepu
Odredba o odpravi kršitev    13. 12. 2017 Informacija o ukrepih
Odredba o odpravi kršitev  12. 10. 2017 Informacija o ukrepu
Odredba o odpravi kršitev  18. 7. 2017 Informacija o ukrepu
Odredba o odpravi kršitev  31. 3. 2017 Informacija o ukrepu
Odredba o odpravi kršitev  10. 3. 2017 Informacije o ukrepu
Odredba o odpravi kršitev  10. 3. 2017 Informacije o ukrepu
 Odredba o odpravi kršitev  23. 2. 2017 Informacije o ukrepu
Odredba o odpravi kršitev  23. 2. 2017 Informacije o ukrepu
Odredba o odpravi kršitev  23. 2. 2017 Informacije o ukrepu
 Odredba o odpravi kršitev  23. 2. 2017 Informacije o ukrepu
 Odredba o odpravi kršitev  23. 2. 2017 Informacije o ukrepu
 Odredba o odpravi kršitev            17. 2. 2017 Informacije o ukrepu
 Odredba o odpravi kršitev  17. 2. 2017 Informacije o ukrepu
 Opozorilo  13. 2. 2017  Informacije o ukrepu
 Opozorilo  13. 2. 2017 Informacije o ukrepu
 Opozorilo  13. 2. 2017 Informacije o ukrepu
 Odredba o odpravi kršitev  31. 1. 2017 Informacije o ukrepu
 Odredba o odpravi kršitev  31. 1. 2017 Informacije o ukrepu
 Odredba o odpravi kršitev  31. 1. 2017 Informacije o ukrepu
Odločba o prekršku       28. 11. 2016

Informacije o ukrepu

 Odločba o prekršku                28. 11. 2016 Informacije o ukrepuIzrečeni ukrepi Agencije v okviru nadzora nad opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, in nadzora nad njihovim poslovanjem


Agencija za trg vrednostnih papirjev z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev ZISDU - 3 v zvezi opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, in v zvezi z njihovim poslovanjem, na podlagi 499.a člena ZISDU - 3 javno objavi informacije iz tretjega odstavka 146. a člena ZTFI v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi navedenih kršitev, in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen oziroma pravnomočen.


Ukrep nadzora

Datum objave

Dokument

Odredba o odpravi kršitev  25. 4. 2018  Informacije o ukrepu
Odločba o prekršku  3. 4. 2018  Informacija o ukrepu
Odredba o odpravi kršitev  19. 2. 2018  Informacija o ukrepu
Odredba o odpravi kršitev  19. 12. 2017  Informacija o ukrepu
Certifikati