Izpitni roki za fizične osebe

IZPITNI ROK ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJ, POTREBNIH ZA OPRAVLJANJE POSLOV BORZNEGA POSREDNIKA (BROKERSKI IZPIT)
 
Naslednji izpitni rok za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (brokerski izpit) na vseh treh nivojih bo 6. 4. 2017.

Več na spletni strani Združenja članov borze vrednostnih papirjev – GIZ.IZPITNI ROKI ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA S PODROČJA TRŽENJA ENOT INVESTICIJSKIH SKLADOV

V letu 2016 je drugi razpisani izpitni rok za opravljanje preizkusa znanja 21. 11. 2016.

V letu 2017 je prvi razpisani izpitni rok za opravljanje preizkusa znanja 29. 5. 2017.


Več na spletni strani Združenja družb za   upravljanja investicijskih skladov - GIZ.