Opozorilo

Na tem mestu se nahaja besedilo Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), dopolnjeno s povezavami na splošne akte, sprejete na njegovi podlagi, evropsko zakonodajo, določbe Zakona o bančništvu, na katere se ZTFI sklicuje, komentarje Agencije, stališča Sveta Agencije, nadzorne ukrepe oziroma sodno prakso. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu niso uradna stališča Sveta Agencije. Navedene vsebine predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Agencija za trg vrednostnih papirjev ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Slovar izrazov, s katerimi je besedilo dopolnjeno, je namenjen le lažjemu razumevanju teh izrazov. Za natančno razlago teh izrazov je potrebno upoštevati zakonsko opredelitev le-teh.

Se strinjam

Certifikati