e-ZTFI

Na tem mestu se nahaja besedilo Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), dopolnjeno s povezavami na splošne akte, sprejete na njegovi podlagi, evropsko zakonodajo, določbe Zakona o bančništvu, na katere se ZTFI sklicuje, komentarje Agencije, stališča Sveta Agencije, nadzorne ukrepe oziroma sodno prakso. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu niso uradna stališča Sveta Agencije in služijo kot delovni pripomoček. Besedilo e-ZTFI vključuje spremembe ZTFI do vključno novele ZTFI-F (Uradni list RS, št. 30/16).

Slovar izrazov, s katerimi je besedilo dopolnjeno, je namenjen le lažjemu razumevanju teh izrazov. Za natančno razlago teh izrazov je potrebno upoštevati zakonsko opredelitev le-teh.

VSTOP: e-ZTFI

Certifikati