Opozorilo

Na tem mestu se nahaja besedilo Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2), dopolnjeno s povezavami na splošne akte, sprejete na njegovi podlagi, evropsko zakonodajo, komentarje Agencije, stališča Sveta Agencije in sodno prakso. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu niso uradna stališča Sveta Agencije. Sodna praksa je navedena v okviru sklopa komentarji. Navedene vsebine predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Agencija za trg vrednostnih papirjev ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Se strinjam

Certifikati