Likvidne delnice

Agencija na podlagi 481. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) v povezavi s tretjim odstavkom 277. člena ZTFI in s 27. členom Direktive 2004/39/ES ter v povezavi z 22. členom Uredbe komisije (ES) št. 1287/2006 objavlja seznam likvidnih delnic za tekoče leto, določenih na podlagi podatkov preteklega leta.

Likvidne delnice v letu 2017
Na podlagi podatkov o trgovanju v letu 2016 se za likvidne delnice določijo delnice z oznakami KRKG, PETG, ZVTG, GRVG in LKPG.

Likvidne delnice v letu 2016
Na podlagi podatkov o trgovanju v letu 2015 se za likvidne delnice določijo delnice z oznakami KRKG, ZVTG, PILR, TLSG in PETG.

Likvidne delnice v letu 2015
Na podlagi podatkov o trgovanju v letu 2014 se za likvidne delnice določijo delnice z oznakami KRKG, TLSG, PILR, PETG in ZVTG.

Podatki o trgovanju z navedenimi delnicami se nahajajo na spletni strani ESMA

Certifikati