Letna poročila ESMA

Evropski organ za vrednostne papirje in trge - Letno poročilo za leto 2016
- poročilo

Evropski organ za vrednostne papirje in trge - Letno poročilo za leto 2015
- poročilo

Evropski organ za vrednostne papirje in trge - Letno poročilo za leto 2014
 - poročilo
 
Evropski organ za vrednostne papirjev in trge - Letno poročilo za leto 2013
- poročilo

Evropski organ za vrednostne papirje in trge - Letno poročilo za leto 2012
- poročilo

Evropski organ za vrednostne papirje in trge - Letno poročilo za leto 2011 
-poročilo 

  
Certifikati