Javne družbe

Poročanje javnih družb

1.4.2014: Agencija je z dananšnjim dnem vzpostavila produkcijsko okolje za poročanje javnih družb, ki odslej  omogoča pošiljanje poročil samo z 10-mestno matično številko.

31.1.2012: Agencija je objavila zadnjo verzijo funkcionalne specifikacije za elektronsko poročanje javnih družb. Dokument je na voljo tukaj. Hkrati je bil ažuriran tudi odgovor na vprašanje 3. v rubriki Pogosta vprašanja. Z dnem 1.2.2012 bo vzpostavljeno produkcijsko okolje, zavezanci pa bodo poročila po stanju na dan 1.2.2012 lahko posredovali do 3.2.2012.

20.1.2012: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje javnih družb. Dokument je v obliki ''Sledi spremembam'' in je na voljo tukaj.

17.11.2011: Agencija je pripravila funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje javnih družb. Specifikacija vključuje informacije o poročanju podaktov o osebah, ki so jim dostopne notranje informacije (SONI) ter o obveščanju Agencije o odložitvi objave notranje informacije (ODNI). Dokument je na voljo tukaj.Pogosta vprašanja:

1. Prejeli smo kartico RSA SecurID, Dogovor o pogojih uporabe kartic RSA SecurID in navodila za izmenjavo PGP ključev. Kaj moramo storiti?

Odgovor: Najprej preverite, če se serijska številka kartice ujema s serijsko številko v Dogovoru, nato pa oba izvoda Dogovora, podpisana s strani zakonitega zastopnika vaše družbe ter žigosana, pošljete Agenciji. Za namen elektronskega podpisovanja na računalnike, s katerih se bo izvajalo poročanje, namestite aplikacijo GnuPG 1.4.11. Po instalaciji aplikacije, morate skladno z navodili za izmenjavo PGP ključev generirati ključe ter elektronsko datoteko s ključem izvoziti v datoteko in jo posredovati Agenciji. Hkrati pa morate ločeno po pošti posredovati še ''prstni odtis'' ključa.

2. Kako namestiti aplikacijo GnuPG?

Odgovor: Namestitev je preprosta z zagonom datoteke, pri čemer lahko vse nastavitve pustite privzete. Da bo uporabnik ključ lahko uporabljal za podpisovanje, je nujno, da je ključ generiran pod uporabniškim profilom, torej da ključ generira dejanski uporabnik, ko je prijavljen v računalnik ! Več informacij je na voljo tudi na www.gnupg.org.

3. Ali je potrebno elektronsko poročati tudi za osebe, ki nimajo več dostopa do notranjih informacij?

Odgovor: Za potrebe elektronskega poročanja velja, da je potrebno poročati samo za osebe, ki so na dan 1.1.2012 ali kasneje imele dostop do notranjih informacij. To pomeni, da za osebe, za katere je datum prenehanja dostopa do notranjih informacij pred 1.1.2012, ni potrebno elektronsko poročati. Seznam oseb, ki so imele dostop do notranjih informacij pred 1.1.2012 oziroma obrazce SONI-1, ki so jih javne družbe v tiskani obliki vodile pred omenjenim datumom, bo Agencija po potrebi, v zakonsko predpisanem roku hranjenja (5 let), na zahtevo še vedno lahko pridobila pri javni družbi.

4. Zaradi pogostih vprašanj glede testiranja objavljamo Navodila za izvedbo testiranja. Dokument dobite tukaj.

5. Pri generiranju datoteke SONI se ne zgodi nič oziroma ne dobim datoteke. Kaj je narobe?

Odgovor: Najverjetnejši problem je v varnostnih nastavitvah vašega spletnega brskalnika. Priporočamo vam, da spletno stran sistema za poročanje uvrstite med zaupanja vredne strani (Trusted Sites).