UCITS skladi iz drugih držav članic EU

Podatki o stanju naložb in neto vplačilih rezidentov v delnice oz. enote premoženja investicijskih skladov iz drugih držav članic EU, z dovoljenjem za trženje v Republiki Sloveniji.
 

Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.