KNPVP iz drugih držav članic

Podatki o stanju naložb in neto vplačilih rezidentov v kolektivne naložbene podjeme za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) iz drugih držav članic z dovoljenjem za trženje v Republiki Sloveniji
 

Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.

Certifikati