Odločitve ATVP

Odločitve Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev: 

Na podlagi določb Zakona o prevzemih

- izrek ugotovitvene odločbe o prepovedi glede uresničevanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Gorenjska gradbena družba, d. d.
odločba

- izrek ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Hit Alpinea, d. d.
odločba

- izrek ugotovitvene odločbe o prepovedi glede uresničevanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Gorenjska gradbena družba, d. d.
odločba

- izrek ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Iskra d.d.
odločba

- izrek ugotovitvene odločbe o prepovedi glede uresničevanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Iskra, d. d.
odločba

- izrek ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Telekom Slovenije, d. d.
odločba

- izrek ugotovitvene odločbe o prepovedi glede uresničevanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Tekstina d. d.
odločba

- izrek ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Zavarovalnica Triglav d. d.
odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Elmo nepremičnine, d. d.
odločba

- izrek odločbe o zavrnitvi zahteve za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Zavarovalnica Triglav, d. d.
odločba

- izrek odločbe o zavrnitvi zahteve za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Aerodrom Ljubljana, d. d.
odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Komunala Komunalno podjetje Nova Gorica, d. d.
odločba

-  izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Zavarovalnica Triglav, d. d.
    odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Telekom, d. d.
    odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Aerodrom, d. d. 
    odločba 

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi NKBM, d. d.
 odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Sava, d.d. 
    odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Sava Re, d. d.
    odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Krka, d. d. 
    odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Pivovarna Laško, d. d. 
    odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Petrol, d. d.
     odločba

- izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Abanka Vipa, d. d. 
 odločba

-  izrek odločbe o odvzemu glasovalnih pravic v ciljni družbi Javor Pivka, d. d. 
    odlobča


Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov


- izrek odločbe o pogojnem izbrisu iz registra OBPZ (Delnica d.o.o.) 
    odločba

- izrek odločbe o odvzemu dovoljenja ATVP za pridobitev kvalificiranega deleža (Poteza Skupina, d. d.)
  odločba

 

Druge odločitve ATVP:

- Odredba o prepovedi ponudbe vrednostnih papirjev z dne 6. 2. 2017 (GBD Gorenjska borznoposredniška družba, d. d.)

Odredba o začasni prepovedi opravljanja investicijskih storitev in poslov z dne 22. 4. 2016 (Moja delnica borznoposredniška hiša, d. d.)

- Odločba o zahtevi Republike Slovenije, ki jo zastopa Slovenska odškodninska družba, d.d., Slovenske odškodninske družbe, d.d., in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d za izvrševanje glasovalnih pravic pri predlogih sklepov na skupščini delničarjev družbe Aerodrom, d. d., dne 16. 9. 2013

Odločba o izdaji soglasja Republiki Sloveniji, ki jo zastopa Slovenska odškodninska družba, d. d., za izvrševanje glasovalnih pravic pri predlogih sklepov 6.1 in 6.2 na skupščini delničarjev družbe Nova KBM, d. d., dne 10. 6. 2013

Odločba o izdaji soglasja družbi Zavarovalnica Triglav, d.d. za izvrševanje glasovalnih pravic v družbi Abanka, d.d. na skupščini delničarjev dne 8.4.2013.

- Sklep o ustavitvi postopka z dne 20. 1. 2012 (ciljna družba Pivovarna Laško)

Odredba o začasni prepovedi opravljanja investicijskih storitev in poslov z dne 13.7.2012 (GBD Gorenjska borznoposredniška družba, d.d.)

- Odredba o začasni prepovedi opravljanja investicijskih storitev in poslov z dne 16.11.2012 (GBD Gorenjska borznoposredniška družba, d. d.)

Certifikati