Organiziranost malih delničarjev

V Sloveniji od leta 2005 deluje Vseslovensko združenje malih delničarjev, od aprila 2009 pa tudi Društvo Mali delničarji Slovenije.
 
Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), Salendrova 4, Ljubljana) je bilo ustanovljeno z namenom ščitenja pravic in interesov malih delničarjev, uravnoteženja procesov, odločanja in upravljanja v delniških družbah, prispevanja k izboljšanju razmer na kapitalskem trgu ter posledično zagotavljanja ugodnejšega ekonomskega položaja posameznika in družbe. Od leta 2006 je VZMD polnopravni član konfederacije združenj delničarjev na ravni Evropske skupnosti Euroshareholders. 

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), Tomšičeva ulica 1, Ljubljana) daje velik poudarek množičnosti, vključevanju različnih interesov v delo društva, ter uspešnemu zastopanju na posameznih skupščinah gospodarskih družb. Cilja takšnega delovanja sta: uspešno upravljanje naložbe, morebitno vključevanje v organe nadzora, opozarjanje na napake, ter promocija morebitnih uspehov organizacije in ne posameznika, z namenom osveščanja in izobraževanja malih delničarjev o njihovih pravicah in tudi dolžnostih. Društvo si prizadeva za uveljavitev evropske prakse zaščite malih delničarjev v slovensko zakonodajo in opozarja na nepravilnosti, s katerimi se srečuje pri svojem delu.