Smernice ESMA v javni obravnavi pri ATVP

S ciljem seznanitve udeležencev na slovenskem finančnem trgu pred opredelitvijo glede uporabe smernic Agencija za trg vrednostnih papirjev le-te posreduje v javno obravnavo, in sicer izključno glede uporabnosti oz. (ne)izpolnjevanja smernic. V vsebino smernic, ki jih je ESMA že sprejela, ni mogoče posegati.

Trenutno v javni obravnavi pri ATVP ni nobenih smernic.


Certifikati