Družbe za upravljanje z dovoljenjem za upravljanje premoženja dobro poučenih vlagateljev

Seznam družb za upravljanje, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev

Družba za upravljanje/naslov Datum izdaje odločbe za upravljanje
 premoženja DPV
KD SKLADI, d. o. o. 
Dunajska cesta 63
1000 Ljubljana
31. 3. 2004
TRIGLAV DZU, d. o. o. 
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana
30. 8. 2006
KBM INFOND, d. o. o.
Ulica Vita Kraigherja 5
2000 Maribor
6. 9. 2006
Perspektiva DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana
8. 5. 2009
ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov , d.o.o.
Slovenska cesta 54a
1000 Ljubljana

 10. 12. 2009

Certifikati