Zakon o trgu finančnih instrumentov

Zakon o trgu finančnih instrumentov



Ali ZTFI pri ponudbi vrednostnih papirjev javnosti določa prag uspešnosti ponudbe ?

Ne, ZTFI praga uspešnosti ponudbe vrednostnih papirjev javnosti ne določa. Izdajatelj pa prag uspešnosti ponudbe lahko določi ob predpostavki, da to ustrezno razkrije v prospektu za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti. V tem primeru mora v 3 delovnih dneh po izteku roka za sprejem javne ponudbe na enak način, kot je bil objavljen prospekt, objaviti tudi informacijo o tem, ali je bil prag uspešnosti dosežen.


Ali je možna sočasno uporaba izjem od obveznosti objave prospekta za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti po 1. in 2. točki 49. člena ZTFI?

Da, in sicer v primeru, ko je ponudba vrednostnih papirjev javnosti naslovljena na manj kot 100 oseb, od katerih nekateri imajo položaj dobro poučenega vlagatelja, drugi pa takšnega položaja nimajo.


Ali je možna sočasna uporaba izjem od obveznosti objave prospekta za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti po prvem odstavku 49. člena ZTFI?

Da.


Pojasnilo v zvezi z odpiranjem in vodenjem računov finančnih instrumentov za storitev gospodarjenja

Certifikati