Priporočila Agencije

Okrožnica ATVP javnim družbam (z dne 18. 12. 2017)

Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi s Smernicami APM (z dne 30. 10. 2017)

Okrožnica ESMA glede skupnih evropskih nadzorniških prioritet v zvezi z MSRP v finančnih poročilih za leto 2017 (z dne 27. 10. 2017)

Okrožnica ATVP javnim družbam in družbam iz 2. odstavka 4. člena Zakona o prevzemih (P-DEL, marec 2017)

Okrožnica ESMA glede skupnih evropskih nadzorniških prioritet v zvezi z MSRP v finančnih poročilih za leto 2016 (z dne 28. 10. 2016)

Okrožnica ATVP javnim družbam (z dne 28. 6. 2016)

Okrožnica ATVP javnim družbam (z dne 6. 6. 2016)

Okrožnica ATVP borznoposredniškim družbam in bankam, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov (z dne 19. 1. 2016)

Priporočila ATVP v zvezi z izvrševanjem naročil za skupini račun (z dne 13. 1. 2016)

Okrožnica ESMA v zvezi z izboljšanjem kakovosti razkritij pri računovodskih izkazih za leto 2015(z dne 27. 10. 2015)

Okrožnica ESMA o poročanju letnih poročil za leto 2015 (z dne 27. 10. 2015)

Okrožnica delničarjem javnih družb in družb iz drugega odstavka 4. člena Zakona o prevzemih (z dne 17.9.2014)

Okrožnica ESMA glede skupnih evropskih nadzorniških prioritet v zvezi z MSRP v finančnih poročilih za leto 2014 (z dne 28. 10. 2014)

Okrožnica ESMA o poročanju letnih poročil za leto 2013 (z dne 11. 11. 2013)

Okrožnica javnim družbam (avgust 2013)

Okrožnica ESMA o poročanju letnih poročil za leto 2012 (z dne 12. 11. 2012)

Okrožnica javnim družbam (SONI-1, november 2012)

Obvestilo
 ATVP o uporabi smernic ESMA (z dne 5. 10. 2012)

Priporočilo
za vodenje evidence naročil in poslov (z dne 12. 12. 2011)

Okrožnica
 javnim družbam  (marec 2011)

Okrožnica
 javnim družbam o vzpostavitvi sistema za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij (marec 2010)

Priporočilo v zvezi z menjavo revizijske družbe po ZISDU-1 in po ZTFI (oktober 2009)

Okrožnica javnim družbam (februar 2009)

Okrožnica javnim družbam (januar 2008) s prilogo
Certifikati