Vlagatelji

VARSTVO VLAGATELJEV


Naloge in pristojnosti Agencije

Odgovori na pogosta vprašanja

Seznami izdanih dovoljenj

Notifikacije oseb iz drugih držav članic EU

Poročila o stanju na trgu finančnih instrumentov

Sporočila za medijeZAKONODAJA

Zakon o trgu finačnih instrumentov


Opravljanje investicijskih storitev in poslov

 

  1. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj (Uradni list RS, št. 106/07);
  2. Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (106/07, 5/2008);
  3. Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07);
  4. Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (Uradni list RS, št. 106/07);
  5. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07);
  6. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodje podružnice borznoposredniške družbe tretje države (Uradni list RS, št. 106/07);
  7. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj
  8. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 106/07);

 

Pravila poslovanja pri opravljanju investicijskih storitev in poslov

  1. Sklep o pravilih v zvezi s preglednostjo in celovitostjo trga za borznoposredniške družbe ter večstranske sisteme trgovanja (MTF) (Uradni list RS, št. 106/07);
  2. Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (106/07, 5/2008);
  3. Sklep o vodenju, pogojih za vpis in javni dostopnosti registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov (Uradni list RS, št. 106/07 in 54/08);

 

Imate pravico vedeti!

  1. Forex - kaj je potrebno vedeti?
  2. Napotki vlagateljem za investiranje v vrednostne papirje in finančne instrumente
  3. Finančne pogodbe na razliko (CFD)
  4. Zakonska ureditev prevzemov in vloga ATVP
  5. Pasti spletnih naložb
  6. Prepovedana ravnanja zlorabe trga finančnih instrumentov
  7. Retailisation in the EU (Prodaja kompleksnih finančnih produktov malim vlagateljem)


Varstvo vlagateljev

 Prodaja na kratko (Short Selling) 

- dokumenti