Vlagatelji

VARSTVO VLAGATELJEV


Naloge in pristojnosti Agencije

Odgovori na pogosta vprašanja

Seznami izdanih dovoljenj

Notifikacije oseb iz drugih držav članic EU

Poročila o stanju na trgu finančnih instrumentov

Sporočila za medijeZAKONODAJA

Zakon o trgu finačnih instrumentov

OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV

1. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj (Uradni list RS, št. 85/16);
2.Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 85/16);
3. Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (Uradni list RS, št. 106/07 in 64/10);
4. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 72/2016);
5. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega odbora borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 72/2016);
6. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 85/16);
7. Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev (Uradni list RS, št.74/09);
8. Sklep o opredelitvi opravljanja pomožne dejavnosti k redni dejavnosti na ravni skupine in opredelitvi, kdaj se dejavnost opravlja občasno v okviru druge redne dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16);
9. Sklep o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino (Uradni list RS, št. 72/16).PRAVILA POSLOVANJA PRI OPRAVLANJU INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV

1. Sklep o pravilih v zvezi s preglednostjo in celovitostjo trga za borznoposredniške družbe, večstranske sisteme trgovanja (MTF) in sistematične internalizatorje (Uradni list RS, št. 85/16);
2. Sklep o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov (Uradni list RS, št. 85/16);
3. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 72/16).
 

Imate pravico vedeti!


  1. Forex - kaj je potrebno vedeti?
  2. Napotki vlagateljem za investiranje v vrednostne papirje in finančne instrumente
  3. Finančne pogodbe na razliko (CFD)
  4. Zakonska ureditev prevzemov in vloga ATVP
  5. Pasti spletnih naložb
  6. Prepovedana ravnanja zlorabe trga finančnih instrumentov
  7. Retailisation in the EU (Prodaja kompleksnih finančnih produktov malim vlagateljem)


Varstvo vlagateljev

 Prodaja na kratko (Short Selling) 

- dokumenti

Certifikati