Opozorilo

Prečiščena besedila predpisov, ki so objavljena na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev, so neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Agencija za trg vrednostnih papirjev ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija za trg vrednostnih papirjev dovoljuje shranjevanje, reprodukcijo in distribucijo datotek samo pod pogojem, da je vedno vidno označen vir podatkov in da ostanejo podatki nespremenjeni.

Se strinjam

Certifikati