Borznoposredniške družbe in banke

Poročanje borznoposredniških družb (novi podzakonski akti)

23.9.2016: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembo, ki se nanaša na poročanje sumljivih naročil in poslov (STOR obrazec). Dokument je na voljo tukaj.

23.10.2014: Agencija je pripravila obvestilo zavezancem za poročanje BPD po 275. členu ZTFI v zvezi z migracijo finančnih instrumentov na ICE Futures Europe. Dokument je na voljo tukaj.

27.7.2014: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembo tehnične sheme za poročanje. Dokument je na voljo tukaj.

25.7.2014: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembe in dopolnitve pri poročanju IZP-POS obrazca, ki se sedaj lahko poroča kot samostojno poročilo. Dokument je na voljo tukaj.  

25.2.2014: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembe in dopolnitve pri obstoječem poročanju numeričnih in nenumeričnih poročil v delu, ki se nanaša na dolžino zapisa matične številke zavezanca. Dokument je na voljo tukaj. Testno okolje bo na voljo od 17.3.2014, produkcija pa od 1.4.2014 dalje. Zavezance Agencija naproša, da pred oddajo numeričnih in nenumeričnih poročil v produkcijsko okolje zagotovijo pošiljanje le teh tudi v testno okolje.

21.1.2014: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembe in dopolnitve pri obstoječem poročanju numeričnih poročil družb za upravljanje, ki so pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 159. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 – ZPre – 1C, 55/12 in 96/12 – ZPIZ-2). Poročevalske zahteve za borznoposredniške družbe in banke se s to verzijo funkcionalnih specifikacij ne spreminjajo. Dokument je na voljo tukaj.

25.7.2012: Agencija je vzpostavila produkcijsko okolje za poročanje numeričnih poročil borznoposredniških družb.

23.4.2012: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembe in dopolnitve pri obstoječem poročanju numeričnih in nenumeričnih poročil. Dokument je na voljo tukaj. Spremembe pri nenumeričnem poročanju bodo začele veljati 24.4.2012.

31.1.2012: Agencija je vzpostavila testno okolje za poročanje spremenjenih in dopolnjenih numeričnih in nenumeričnih poročil.

20.1.2012: Agencija je objavila spremembe v funkcionalni specifikaciji sistema za elektronsko poročanje BPD. Dokument je na voljo tukaj.

8.12.2011: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembe in dopolnitve pri obstoječem poročanju numeričnih in nenumeričnih poročil. Dokument je na voljo tukaj.

Poročanje o transakcijah s finančnimi instrumenti

 

Način in vsebino poročanja ter splošna tehnična in organizacijska izhodišča za izvajanje poročanja določa funkcionalna specifikacija sistema za poročanje o transakcijah. Dokument lahko dobite tukaj.

O alternativnem identifikatorju finančnih instrumentov (AII - Alternative Instrument Identifier)

Trgi, ki uporabljajo AII, so (ažuriran seznam je na mifiddatabase.esma.europa.eu):
(XBRD) LIFFE BRUSSELS - Belgium
(XMAT) EURONEXT PARIS MATIF - France
(XMON) EURONEXT PARIS MONEP - France
(XEUR) EUREX DEUTSCHLAND - Germany
(XADE) ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET - Greece
(XEUE) EURONEXT EQF – EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES - Netherlands
(MFOX) NYSE EURONEXT – MERCADO DE FUTUROS E OPCOES - Portugal
(XLIF) THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGE (LIFFE) - United Kingdom

Poročanje borznoposredniških družb


Način in vsebino poročanja ter splošna tehnična in organizacijska izhodišča za izvajanje poročanja določa funkcionalna specifikacija sistema za poročanje borznoposredniških družb. Dokument lahko dobite tukaj.

Glede na že prejeta numerična poročila borznoposredniških družb, Agencija zavezance za poročanje opozarja predvsem na naslednje:

    1. Za datum poročila se šteje datum, na katerega se nanaša poročilo. Za sklope poročil CAP, NAL in IZP je to datum, za katerega se poroča stanje na ta dan (zadnji dan v mesecu). Enako velja za sklop poročil LIK, ne glede na to, da poročilo vsebuje vnose samo za delovne dni v mesecu.
    2. Če je zavezanec za isto obdobje poslal dve poročili istega tipa, mora poslati tudi preklic prejšnjega poročila. Navodila za pošiljanje preklicev so v Funkcionalni specifikaciji.
    3. Posamezna postavka v poročilu je lahko treh različnih tipov (število, datum ali tekst). Zavezanci morajo pri pošiljanju upoštevati, katerega tipa je posamezna postavka. Klasifikacija poročil s tipi posameznih postavk je v Funkcionalni specifikaciji.