Arhiv novic

Iskalni niz Datum od Datum do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Išči

Opozorilo IOSCO v zvezi z ICO

19.01.2018

IOSCO Board je izdal opozorilo (link), v katerem vlagatelje svari pred vlaganjem v ICO in kriptovalute. IOSCO poudarja, da obstajajo jasna tveganja, povezana s temi ponudbami, vlagatelji pa z naložbami v ICO ogrožajo varnost vloženih sredstev.... >več

ESMA vabi udeležence trga, da se opredelijo glede možnih ukrepov v zvezi s pogodbami na razliko in binarnimi opcijami

18.01.2018

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svoji spletni strani objavil Poziv k opredelitvi glede možnih ukrepov v zvezi s pogodbami na razliko (CFD), vključno z rolling spot forex in binarmi opcijami, namenjenimi malim vlagateljem.... >več

ATVP objavila Posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov

12.01.2018

Zaradi razmaha zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov (ICO) in številnih pravnih vprašanj, ki se ob tem porajajo, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pripravila posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja ICO. Dokument vključuje opredelitev ICO, opozorilo o tveganjih, povezanih z ICO, analizo obstoječega pravnega okvirja ICO v zvezi s pravili, ki sodijo v pristojnost ATVP ter vprašanja za zainteresirano javnost v zvezi z morebitnim sistemskim urejanjem področja ICO v prihodnosti. ... >več

Predlog nove bonitetne ureditve za investicijska podjetja

04.01.2018

Evropska komisija je na podlagi posvetovalnega postopka in več mnenj in analiz Evropskega bančnega organa (EBA), ob sodelovanju Evropskega nadzornega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), nadzornih organov držav članic in drugih deležnikov decembra 2017 sprejela predlog direktive in predlog uredbe za spremembo veljavnih pravil EU o varnem in skrbnem poslovanju za investicijska podjetja. ... >več

ATVP vzpostavila poročanje po Uredbi MiFIR

03.01.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je s 3. januarjem vzpostavila produkcijsko okolje za poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi MiFIR. Pri poročanju o poslih s finančnimi instrumenti je potrebno poleg splošnih navodil v zvezi z identifikacijo, kriptiranjem in kompresiranjem upoštevati tudi Delegirano uredbo 2017/590, zadnjo verzijo funkcionalne specifikacije nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah – NTRS, Smernice ESMA o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II in druge dokumente ATVP in ESMA, vezane na navedeno poročanje... >več

Srečanje predstavnikov ATVP in Blockchain Think Tank

28.12.2017

V mesecu decembru je v prostorih Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) potekalo srečanje predstavnikov ATVP, ki delujejo na področju digitalnih inovacij, s predstavniki Blockchain Think Tank. Slednji so predstavili svoje delo ter si s predstavniki ATVP izmenjali stališča na temo javne ponudbe žetonov (ICO). ... >več

Objava splošnih aktov s področja ZPIZ – 2 v Uradnem listu RS

28.12.2017

V Uradnem listu RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017, sta bila objavljena Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada. ... >več

Objava Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov v Uradnem listu RS

28.12.2017

V Uradnem listu RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017, je bila objavljena Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov. Uredba kot pristojni nadzorni organ za izvajanje Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov (tj. Uredbe 600/2014/EU oz. Uredbe MiFIR) določa Agencijo za trg vrednostnih papirjev. ... >več

Svet ATVP sprejel dva splošna akta s področja ZPIZ – 2

21.12.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 20. 12. 2017, sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (s prilogami). ... >več

ATVP na javne družbe naslovila okrožnico v zvezi s poročanjem

20.12.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je tako kot v preteklih letih tudi letos na javne družbe naslovila okrožnico, v kateri opozarja na nekatere vidike poročanja javnih družb, ki jih prinašajo novejše zakonodajne zahteve in dobra praksa.... >več

1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 -  10 -  11 -  12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  17 -  18 -  19 -  20 -  21 -  22 -  23 -  24 -  25 -  26 -  27 -  28 -  29 -  30 -  31 -  32 -  33 -  34 -  35 -  36 -  37 -  38 -  39 -  40 -  41 -  42 -  43 -  44 -  45 -  46 -  47 -  48 -  49 -  50 -  51 -  52 -  53 -  54 -  55 -  56 -  57 -  58 -  59 -  60 -  61 -  62 -  63 -  64
Certifikati