Arhiv novic

Iskalni niz Datum od Datum do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Išči

Objava splošnih aktov s področja ZISDU – 3 v Uradnem listu RS

26.06.2017

V Uradnem listu RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017, so bili objavljeni naslednji splošni akti, pripravljeni na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU – 3)... >več

Srečanje udeležencev slovenskega kapitalskega trga

20.06.2017

V torek, 20. junija 2017, je v organizaciji Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), Ljubljanske borze (LJSE) in Centralne Klirinško depotne družbe (KDD) potekalo srečanje z glavnimi udeleženci slovenskega kapitalskega trga. Dogodka, ki se bo odslej z namenom dviga ravni kapitalskega trga v Sloveniji organiziral vsakoletno, so se udeležili predstavniki številnih gospodarskih družb, finančnih institucij in Ministrstva za finance.... >več

ATVP sodelovala na 2. Dnevih regulatorjev iz držav JV Evrope

16.06.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je tudi letos sodelovala na tradicionalnih Dnevih regulatorjev, ki so potekali 14. in 15. junija v Bratislavi. Na dogodku, namenjenem izmenjavi izkušenj in mnenj regulatorjev trgov finančnih instrumentov držav JV Evrope, so potekale številne predstavitve in razprave udeležencev nadzornih institucij. Osrednje teme letošnjih razprav so se nanašale na področja Direktive MiFID II/Uredbe MiFIR, Prospektne uredbe ter na razvoj na področju družb za upravljanje investicijskih in alternativnih skladov. ... >več

Svet ATVP sprejel štiri splošne akte in en predlog splošnega akta s področja ZISDU – 3

14.06.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 14. 6. 2017, sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah investicijskega sklada, Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice, Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot ter Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada. ... >več

ATVP predstavila novosti, ki jih prinašata MiFID II in MiFIR

08.06.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v okviru rednega letnega srečanja s predstavniki družb, ki opravljajo investicijske storitve in posle, v četrtek, 8. 6. 2017, organizirala seminar o pomembnih novosti, ki jih prinašajo Direktiva o trgih finančnih instrumentov (2014/65/EU – MiFID II) in Uredba o trgih finančnih instrumentov (600/2014 – MIFIR) ter na njuni podlagi sprejeti izvedbeni akti in smernice nadzornega Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). ... >več

Svet ATVP sprejel 3 splošne akte s področja ZISDU – 3

07.06.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 7. 6. 2017, sprejel 3 splošne akte, pripravljene na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU – 3)... >več

Svet ATVP sprejel splošni akt s področja ZTFI

02.06.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 2. 6. 2017, sprejel Sklep o podrobnejših pravilih obveščanja o izboru matične države članice glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). ... >več

Predstavitev ključnih novosti in sprememb novele ZISDU – 3B

31.05.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v sodelovanju z Združenjem družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ v sklopu rednih letnih izobraževanj s področja investicijskih skladov v petek, 26. maja 2017, v ljubljanskem City Hotelu organizirala Seminar o novostih, ki jih prinaša novela Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU – 3B). ... >več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI

11.05.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 11. 5. 2017, seznanil z osnutkom Sklepa o podrobnejših pravilih obveščanja o izboru matične države članice glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij.... >več

Svet ATVP se je seznanil z osnutki 8 splošnih aktov s področja ZISDU-3

26.04.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na svoji seji, dne 26. 4. 2017, seznanil z osnutki osmih splošnih aktov, pripravljenih na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3). ... >več

1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 -  10 -  11 -  12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  17 -  18 -  19 -  20 -  21 -  22 -  23 -  24 -  25 -  26 -  27 -  28 -  29 -  30 -  31 -  32 -  33 -  34 -  35 -  36 -  37 -  38 -  39 -  40 -  41 -  42 -  43 -  44 -  45 -  46 -  47 -  48 -  49 -  50 -  51 -  52 -  53 -  54 -  55 -  56 -  57 -  58 -  59 -  60 -  61