Arhiv novic

Iskalni niz Datum od Datum do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Išči

Svet ATVP se je seznanil z osnutki 8 splošnih aktov s področja ZISDU-3

26.04.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na svoji seji, dne 26. 4. 2017, seznanil z osnutki osmih splošnih aktov, pripravljenih na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3). ... >več

Objava splošnega akta s področja ZISDU-3 v Uradnem listu RS

12.04.2017

V Uradnem listu RS, št. 16/17 z dne 7. 4. 2017, je bil objavljen Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov... >več

ESMA se zavzema za skupen pristop k pravilom za spodbujanje uporabe manjših bonitetnih agencij

11.04.2017

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je izdal Nadzorniška navodila pristojnim področnim organom v zvezi z uporabo členov 8c in 8d Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (Uredba 1060/2009). ... >več

Svet ATVP sprejel splošni akt s področja ZISDU-3

04.04.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 31. 3. 2017, sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov, pripravljen na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3). ... >več

Objava delegiranih aktov Komisije s področja MiFID II/MiFIR v Uradnem listu EU

04.04.2017

V Evropskem Uradnem listu so bili dne 31. 3. 2017 objavljeni delegirani akti Komisije, ki podrobneje urejajo posamezne določbe Direktive o trgih finančnih instrumentov (2014/65/EU – MiFID II) in Uredbe o trgih finančnih instrumentov (600/2014 – MIFIR) ... >več

Razpis za prosti delovni mesti

17.03.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev vabi k sodelovanju dva nova sodelavca za delovno mesto Področni sekretar v Sektorju za nadzor... >več

Nova funkcionalna specifikacija za elektronsko poročanje zavezancev o transakcijah s finančnimi instrumenti

17.03.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je pripravila novo funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje zavezancev o transakcijah s finančnimi instrumenti. Ta vsebuje funkcionalne in tehnične specifikacije sistema za poročanje ter druge dokumente, ki zavezancem za poročanje služijo kot pripomoček za ustrezno in pravilno izvedbo poročanja o transakcijah s finančnimi instrumenti. ... >več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom Sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih

16.03.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na svoji seji, dne 15. 3. 2017, seznanil z osnutkom Sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih. ... >več

Objava splošnih aktov s področja ZPIZ-2 v Uradnem listu RS

13.03.2017

V Uradnem listu RS, št. 12/17, so bili dne 10. 3. 2017 objavljeni naslednji splošni akti, izdani na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2): ... >več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZISDU-3 ter sprejel tri splošne akte s področja ZPIZ-2

08.03.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 8. 3. 2017, seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov. Na isti seji je Svet ATVP sprejel tudi tri splošne akte s področja Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)... >več

1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 -  10 -  11 -  12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  17 -  18 -  19 -  20 -  21 -  22 -  23 -  24 -  25 -  26 -  27 -  28 -  29 -  30 -  31 -  32 -  33 -  34 -  35 -  36 -  37 -  38 -  39 -  40 -  41 -  42 -  43 -  44 -  45 -  46 -  47 -  48 -  49 -  50 -  51 -  52 -  53 -  54 -  55 -  56 -  57 -  58 -  59 -  60