Arhiv novic

Iskalni niz Datum od Datum do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Išči

ESMA objavila navodila za dostop in prevzem podatkov iz Referenčne baze podatkov o finančnih instrumentih

17.10.2017

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svojih spletnih straneh objavil Referenčno bazo podatkov o finančnih instrumentih (Financial Instruments Reference Data System – FIRDS) skupaj z navodili za dostop do baze in prenos navedenih podatkov. Podatki iz referenčne baze finančnih instrumentov so objavljeni vnaprej, z namenom, da se tržni udeleženci lahko pripravijo na poročevalske zahteve, ki izhajajo iz uredbe MiFIR in ki se začne uporabljati 3. januarja 2018. ... >več

Opozorilo OFS glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute

10.10.2017

Zanimanje javnosti za virtualne valute, zlasti kot oblike naložbenega sredstva, se je v zadnjem času izjemno povečalo. Zato Odbor za finančno stabilnost (OFS), ki ga sestavljajo članice Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, uporabnike opozarja na tveganja, ki so jim izpostavljeni, če virtualne valute kupujejo, hranijo ali vanje vlagajo. ... >več

ESMA poziva zavezance za poročanje po MiFID II/MiFIR k pravočasni pridobitvi LEI kode

09.10.2017

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je izdal sporočilo za javnost, v katerem zavezance za poročanje po MiFID II/MiFIR opozarja, da pred uveljavitvijo MiFID II izpolnijo storijo vse potrebno za pridobitev LEI kode... >več

Razpis izpitnega roka za opravljanje preizkusa znanja s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2018

02.10.2017

V letu 2018 bo prvi izpitni rok za opravljanje preizkusa strokovnega znanja, potrebnega za trženje enot investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, dne 4. 6. 2018. ... >več

Vzpostavitev podpore pri poročanju o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi MiFIR

29.09.2017

Zaradi novega načina poročanja o poslih s finančnimi instrumenti, ki jih prinaša Uredba o trgih finančnih instrumentov (Uredba MiFIR), bo Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) dne 1. 10. 2017 vzpostavila podporo zavezancem za poročanje. ... >več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI

31.08.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), posreduje v javno obravnavo. ... >več

Prva obsodba za zlorabo notranjih informacij

22.08.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) se je seznanila s sodbo Višjega sodišča RS v Ljubljani, ki je predsednika VZMD Kristjana Verbiča obsodilo zaradi kaznivega dejanja zlorabe notranjih informacij pri trgovanju z delnicami Velane in mu naložilo povrnitev protipravno pridobljene premoženjske koristi. ATVP kot nadzornik trga finančnih instrumentov, ki zlorabe trga odkriva, meritorno odločitev sodišča pozdravlja.... >več

Spremembe funkcionalne specifikacije Nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah

08.08.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev objavlja spremembe funkcionalne specifikacije Nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah, ki se nanašajo na poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi (EU) 600/2014 (MiFIR).... >več

Postopek prevzema Mlinotesta pravnomočno zaključen

04.07.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela sodbo Vrhovnega sodišča RS, s katero je to zavrnilo pritožbo Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) zoper sodbo in sklep Upravnega sodišča RS v zvezi s sklepom in odločbo ATVP zaradi prevzema cilje družbe Mlinotest, d. d. Z zavrnitvijo pritožbe VZMD je Vrhovno sodišče RS v celoti pritrdilo stališču Upravnega sodišča RS in ATVP. ... >več

Objava Uredbe o prospektu v Uradnem listu EU

03.07.2017

V Uradnem listu Evropske Unije je bila dne 30. 6. 2017 objavljena Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES. Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske Unije. ... >več

1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 -  10 -  11 -  12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  17 -  18 -  19 -  20 -  21 -  22 -  23 -  24 -  25 -  26 -  27 -  28 -  29 -  30 -  31 -  32 -  33 -  34 -  35 -  36 -  37 -  38 -  39 -  40 -  41 -  42 -  43 -  44 -  45 -  46 -  47 -  48 -  49 -  50 -  51 -  52 -  53 -  54 -  55 -  56 -  57 -  58 -  59 -  60 -  61 -  62
Certifikati