Register odvisnih borznoposredniških zastopnikov

Zap. št. Opravilna številka Ime in priimek/ firma Naslov stalnega bivališča/
sedež
Davčna št./ matična št. Datum vpisa v register Datum izbrisa iz registra Spremembe podatkov
 212/1/AG/08-(127) KD Finančna točka, premoženjsko svetovanje, d.o.o.  Celovška 206, 1000 Ljubljana  1715615000  4.4.2008  12. 6. 2012  -
2 212/9/AG/08-(244) Enter Krško, d. o. o. Cesta krških žrtev 58, 8270 Krško 1561758000

29. 5. 2008

6. 6. 2011 -
3

 212/12/AG/08-(306)

CBH, finančno in poslovno svetovanje, d. o. o.

Vrunčeva 1, 3000 Celje 5771455000 9 .6. 2008 14. 5. 2012 14. 10. 2008                    
4 212/31/AG/08-(305) Inves, d. o. o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana 3283801000 9. 6.  2008              20. 5. 2010 -
5 212/19/AG/08-(337) Terafin, podjetniško svetovanje, finančno posredništvo in poslovne storitve, d. o. o. Zagrebška cesta 40a, 2000 Maribor 2211505000 20. 6. 2008  8. 6. 2010 -
6 212/4/AG/08-(339)

Nasvet.info, d. o. o., finančno in poslovno svetovanje

Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana 2172364000 23. 6. 2008 11.3.2011 -
7 212/23/AG/08-(271) Pošta Slovenije d. o. o. Slomškov trg 10,
2500 Maribor
5881447000 4. 7. 2008 - -
8 212/24/AG/08-(371) Dividenda, d. o. o. Volkmerjeva cesta 11, 2250 Ptuj 2267829000 7. 7. 2008 6. 7. 2012 -
9 212/29/AG/08-(373) Sitra, d. o. o. Gomilsko 10a,            
3303 Gomilsko
5518237000 7. 7. 2008 8. 6. 2011 -
10 212/14/AG/08-(378) Sberbank banka d. d. Dunajska 128a,
1000 Ljubljana
5496527000 8. 7. 2008 - -
11 212/15/AG/08-(370) 4R poslovni sistem, d. o. o. Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana 1716085000 8. 7. 2008 4. 6. 2009 -
12 212/16/AG/08-(379) BF - Bona Fide, d. o. o. Ferrarska ulica 10,
6000 Koper
5807689000 8. 7. 2008 5. 6. 2009 -
13 212/17/AG/08-(377) Sad Export, d. o. o. Dovže 60b,            
2382 Mislinja
5906571000 8. 7. 2008 - -
14 212/33/AG/08-(372) Nerthus, d. o. o. Cesta prvih borcev 24A, 8250 Brežice 1973452000 8. 7. 2008 - -
15 212/22/AG/08-(387) Finančni center, d. o. o. Partizanska cesta 5, 2000 Maribor 1932497000 11. 7. 2008 - -
16 212/35/AG/08-(376) MI - SOB, finančne in druge storitve in trgovina, d. o. o. Štihova ulica 1,
1000 Ljubljana
2229633000 11. 7. 2008 11.2.2010 -
17 212/7/AG/08-(385) Invest AB, d. o. o. Kapucinski trg 8,
4220 Škofja Loka
1403869000 17. 7. 2008 - -
18 212/13/AG/08-(444) BPH, bolj prijazna hiša, d. o. o. Tomšičeva ulica 1,
1000 Ljubljana
5504082000 8. 8. 2008 - -
19 212/18/AG/08-(445) Da-ma-fin d. o. o. Miklošičeva ulica 5, 
2250 Ptuj
1873091000 8. 8. 2008 - -
20 212/26/AG/08-(443)                                         Cifra Fips, d. o. o. Na Dobravi 6,
1270 Litija
5812038000 18. 8. 2008 - -
21 212/27/AG/08-(482) Kapital Broker, d. o. o. Ulica Milana Majcna14, 
1000  Ljubljana
5932173000 21. 8. 2008 - -
22 212/37/AG/08-(498) Banka Celje, d. d. Vodnikova 2,             
3000 Celje
5026121000 27. 8. 2008 6.11.2015 -
23 212/41/AG/08-(503) Donos poslovno svetovanje, d. o. o. Savska cesta 3a,
1000 Ljubljana
1685562000 4. 9. 2008 - -
24 212/39/AG/08-(513) 3 FIN, finančne in poslovne storitve, d. o. o. Cesta komandanta Staneta 1,            
1270 Litija
2337878000 8. 9. 2008 19. 1. 2012 -
25 212/40/AG/08-(514) Delnica, d. o. o. Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana
1779133000 12. 9. 2008 - -
26 212/43/AG/08-(529) Ažur trading, d. o. o. Kolodvorska 2,            
1290 Grosuplje
5938970000 19. 9. 2008 - -
27 212/38/AG/08-(489) Publikum Fin, d. o. o. Miklošičeva cesta 38,
1000 Ljubljana
5878837000 26. 9. 2008                            9. 6. 2010 -
28 212/29/AG/08-(555) Adriatica.net, center potovanj, d. o. o. Slovenska cesta 51, 1000 Ljubljana 1628798000 16. 10. 2008 12.10.2009 -
29 212/42/AG/08-(556) SFC, Zavarovalno zastopanje d. o. o. Ljubljanska cesta 14, 1360 Vrhnika 2187949000 17. 10. 2008 4. 2. 2013 -
30 212/44/AG/08-(565) Atka Prima d. o. o. Kidričeva ulica 24B,
3000 Celje
5595746000 17. 10. 2008 - -
31 212/45/AG/08-(611) FINSVET finančno svetovanje d. o. o.                                        Smolenja vas 22a,
8000 Novo mesto
5870950000 28. 11. 2008 3. 12. 2010 -
32 212/46/AG/08-(3) GBD Skupina, finančna družba, d. d. Koroška cesta 19,
4000 Kranj
3399389000 21. 1. 2009 3. 6. 2011 -
33 40251-4/2009-3-(215)                                           Feniks Fin, finančno posredovanje, d. o.o.                          Titova cesta 2a,          
2000 Maribor
3483398000 25. 3. 2009 21. 5. 2015 -
34 40251-1/2009-2-(217) VVS – finančni portal, družba za finančno izobraževanje, d. o. o. Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana                                        3421775000 25. 3. 2009 23. 5. 2012 -
35 40251-9/2009-2-(358) ENERG d.o.o. - v stečaju Ferrarska ulica 10,
6000 Koper
5663326000 26. 6. 2009 - -
36 40275-6/2009-3-(367) EMONA EFEKTA, izobraževanje in svetovanje, d.o.o. Stegne 21c,
1000 Ljubljana
5059054000 23. 7. 2009 26.4.2013 -
37 40251-3/2009-8-(466) KOMPAS Turistično podjetje, d.d. Pražakova ulica 4,
1000 Ljubljana
5448743000 12. 10. 2009 - -
38 40251-2/2010-3 AGENCIJA ZA FINANČNO SVETOVANJE, ZASTOPANJE ZAVAROVANJ IN FINANČNO SVETOVANJE d.o.o Šmartinska 53,
1000 Ljubljana
3453634000 9. 3. 2010 - -
39 40251-4/2010-3 METFIN d.o.o. Planina 3,            
4000 Kranj
3548961000 17.3.2010 - -
40 40251-5/2010-6 KOREN & PLAUŠTAJNER investicijsko svetovanje d. n. o Grško 19,            
1211 Ljubljana - Šmartno
3697649000 13. 5. 2010 16. 7. 2010 -
41 40251-6/2010-7 KOTACIJA, družba za posredovanje in storitve, d. o. o. Krekova ulica 15,
2000 Maribor
3708110000 13.5.2010 26.6.2012 -
42 40251-7/2010-7 TUINTAM, turistična agencija, d.o.o., Kidričeva ulica 20,
5000 Nova Gorica
3413527000 3.8.2010 - -
43 40251-10/2010-4 MOJ ENTER načrtovanje, svetovanje in promocija d. o. o. Cesta krških žrtev 58, 8270 Krško 2301911000 24.9.2010 - -
44 40251-11/2010-4 i-DOM, upravljanje, projekti, svetovanje, d.o.o. Sokolska ulica 45,
2000 Maribor
3542882000 7.10.2010 24.7.2013 -
45 40251-13/2010-3     ALTA Svetovanje, Zavarovalno zastopniška družba, d.o.o. Železna cesta 18, 
1000 Ljubljana                                        
2316935000 27.10.2010 - -
46 40251-12/2010-8  MKB – LINIJA podjetje za poslovne storitve Brežice d. o. o. Kregarjeva ulica 56, 8250 Brežice  5686008000  8. 12. 2010  -  -
47 40251-14/2010-9  BORZA FINANČNIH STORITEV, finančno svetovanje d. o. o. Mariborska cesta 1 B,
3000 CELJE
 3774163000  10. 2. 2011  19.12.2012  -
 48 40251-16/2010-7  MOJ NASVET, zavarovalno zastopanje d.o.o.  Dolenjska cesta 138
1000 Ljubljana
 3302318000  3. 3. 2011  21.2.2013         -
 49 40251-2/2011-8 ADRIATIC SLOVENICA, zavarovalna družba d.d.  Ljubljanska cesta 3a,
6000 Koper
 5063361000  10. 6. 2011  -  -
 50 40251-6/2011-4 FT IN PARTNERJI, družba za finančno svetovanje, d. o. o. Ukmarjeva ulica 4,
1000 Ljubljana
2008998000  21. 6. 2011  -  -
 51  40251-7/2011-10 INDIVIDA CONSULTUM podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o. Ameriška ulica 8,
1000 Ljubljana 
 1721976000  9. 9. 2011  -  -
 52  40251-1/2012-2 FINANČNA HIŠA, zavarovalno zastopniška družba d. o. o., Ulica talcev 15, 
2000 Maribor
 1913344000  10. 4. 2012  26. 2. 2013  -
 53  40251-3/2012-3  RPM d. o. o.,  Stegne 3,             
 1000 Ljubljana
 3308430000  20. 4. 2012  24.1.2014  -
 54  40251-5/2012-6 INOVATIVNI PROJEKTI, finančne, poslovne in internetne storitve d. o. o. Vrunčeva ulica 1,  
3000 Celje
 5705266000  15. 5. 2012  2. 12. 2013  -
55   40251-7/2012-6 PRIMORSKI FINANČNI CENTER INTERFIN, finančna družba, d. o. o.,  Pristaniška ulica 12,
6000 Koper
 5789761000  14. 6. 2012  -  -
 56   40251-2/2012-2 Brokerjet finančne storitve d. d. – v likvidaciji Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
 3308952000  12. 10. 2012  11. 2. 2013  -
57   40251-13/2012-2 VREDNOST INVEST, posredništvo, svetovanje in druge storitve d. o. o. Brezje pri Grosupljem 79,
1290 Grosuplje
 6263755000  24. 1. 2013  -  -
 58   40251-1/2013-2 Banka Koper d. d. Pristaniška ulica 14,
6000 Koper
 5092221000  8. 4. 2013  -  -
59   40251-6/2013-4 Argonos, podjetje za poslovno svetovanje in storitve, d. o. o. Puharjeva 2,
1000 Ljubljana
 5729564000  30.5.2013  -  -
60   40251-1/2015-3 SFIN STORITVE d.o.o. Belšakova ulica 2,
2250 Ptuj
 6550304000  28.4.2015  -  -
61   40251-3/2015-3 NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Trg republike 2,
1000 Ljubljana
 5860571000  16.6.2015  -
62   40251-4/2015-5 Vezovišek & Partnerji, podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o.. Ameriška ulica 8,
1000 Ljubljana
 1532421000  14.9.2015  -  -
63   40251-6/2015-8  VZAJEMCI SKUPINA, družba za osebne finance, d.o.o.  Litostrojska cesta 52,
1000 Ljubljana
 3695484000 30.12.2015   -  -