Register odvisnih borznoposredniških zastopnikov

Zap. št. Opravilna številka Ime in priimek/ firma Naslov stalnega bivališča/
sedež
Davčna št./ matična št. Datum vpisa v register
1 212/23/AG/08-(271) Pošta Slovenije d. o. o. Slomškov trg 10,
2500 Maribor
5881447000 4. 7. 2008
2 212/14/AG/08-(378) Sberbank banka d. d. Dunajska 128a,
1000 Ljubljana
5496527000 8. 7. 2008
3 212/17/AG/08-(377) Sad Export, d. o. o. Dovže 60b,            
2382 Mislinja
5906571000 8. 7. 2008
4 212/33/AG/08-(372) Nerthus, d. o. o. Cesta prvih borcev 24A, 8250 Brežice 1973452000 8. 7. 2008
5 212/22/AG/08-(387) Finančni center, d. o. o. Partizanska cesta 5, 2000 Maribor 1932497000 11. 7. 2008
6 212/7/AG/08-(385) Invest AB, d. o. o. Kapucinski trg 8,
4220 Škofja Loka
1403869000 17. 7. 2008
7 212/13/AG/08-(444) BPH, bolj prijazna hiša, d. o. o. Tomšičeva ulica 1,
1000 Ljubljana
5504082000 8. 8. 2008
8 212/18/AG/08-(445) Da-ma-fin d. o. o. Miklošičeva ulica 5, 
2250 Ptuj
1873091000 8. 8. 2008
9 212/26/AG/08-(443)                                         Cifra Fips, d. o. o. Na Dobravi 6,
1270 Litija
5812038000 18. 8. 2008
10 212/27/AG/08-(482) Kapital Broker, d. o. o. Ulica Milana Majcna14, 
1000  Ljubljana
5932173000 21. 8. 2008
11 212/41/AG/08-(503) Donos poslovno svetovanje, d. o. o. Savska cesta 3a,
1000 Ljubljana
1685562000 4. 9. 2008
12 212/40/AG/08-(514) Delnica, d. o. o. Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana
1779133000 12. 9. 2008
13 212/43/AG/08-(529) Ažur trading, d. o. o. Kolodvorska 2,            
1290 Grosuplje
5938970000 19. 9. 2008
14 212/44/AG/08-(565) Atka Prima d. o. o. Kidričeva ulica 24B,
3000 Celje
5595746000 17. 10. 2008
15 40251-3/2009-8-(466) KOMPAS Turistično podjetje, d.d. Pražakova ulica 4,
1000 Ljubljana
5448743000 12. 10. 2009
16 40251-2/2010-3 AGENCIJA ZA FINANČNO SVETOVANJE, ZASTOPANJE ZAVAROVANJ IN FINANČNO SVETOVANJE d.o.o Šmartinska 53,
1000 Ljubljana
3453634000 9. 3. 2010
17 40251-4/2010-3 METFIN d.o.o. Planina 3,            
4000 Kranj
3548961000 17.3.2010
18 40251-7/2010-7 TUINTAM, turistična agencija, d.o.o., Kidričeva ulica 20,
5000 Nova Gorica
3413527000 3.8.2010
19 40251-10/2010-4 MOJ ENTER načrtovanje, svetovanje in promocija d. o. o. Cesta krških žrtev 58, 8270 Krško 2301911000 24.9.2010
20 40251-13/2010-3     ALTA Svetovanje, Zavarovalno zastopniška družba, d.o.o. Železna cesta 18, 
1000 Ljubljana                                        
2316935000 27.10.2010
21 40251-12/2010-8  MKB – LINIJA podjetje za poslovne storitve Brežice d. o. o. Kregarjeva ulica 56, 8250 Brežice  5686008000  8. 12. 2010
 22 40251-2/2011-8 ADRIATIC SLOVENICA, zavarovalna družba d.d.  Ljubljanska cesta 3a,
6000 Koper
 5063361000  10. 6. 2011
 23 40251-6/2011-4 FT IN PARTNERJI, družba za finančno svetovanje, d. o. o. Ukmarjeva ulica 4,
1000 Ljubljana
2008998000  21. 6. 2011
 24  40251-7/2011-10 INDIVIDA CONSULTUM podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o. Ameriška ulica 8,
1000 Ljubljana 
 1721976000  9. 9. 2011
25   40251-7/2012-6 PRIMORSKI FINANČNI CENTER INTERFIN, finančna družba, d. o. o.,  Pristaniška ulica 12,
6000 Koper
 5789761000  14. 6. 2012
26   40251-13/2012-2 VREDNOST INVEST, posredništvo, svetovanje in druge storitve d. o. o. Brezje pri Grosupljem 79,
1290 Grosuplje
 6263755000  24. 1. 2013
 27   40251-1/2013-2 Banka Koper d. d. Pristaniška ulica 14,
6000 Koper
 5092221000  8. 4. 2013
28   40251-6/2013-4 Argonos, podjetje za poslovno svetovanje in storitve, d. o. o. Puharjeva 2,
1000 Ljubljana
 5729564000  30.5.2013
29   40251-1/2015-3 SFIN STORITVE d.o.o. Belšakova ulica 2,
2250 Ptuj
 6550304000  28.4.2015
30   40251-3/2015-3 NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Trg republike 2,
1000 Ljubljana
 5860571000  16.6.2015
31   40251-4/2015-5 Vezovišek & Partnerji, podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o.. Ameriška ulica 8,
1000 Ljubljana
 1532421000  14.9.2015
32   40251-6/2015-8  VZAJEMCI SKUPINA, družba za osebne finance, d.o.o.  Litostrojska cesta 52,
1000 Ljubljana
 3695484000 30.12.2015