Objava sklepov v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018, sta bila objavljena naslednja sklepa:

- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (sklep je začel veljati 26. 5. 2018). Neuradno prečiščeno besedilo sklepa si lahko ogledate tukaj; ter

- Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (sklep je začel veljati 26. 5. 2018, uporabljati pa se začne 30. 6. 2018).Nazaj

Certifikati