ATVP predstavila novosti s področij investicijskih storitev in skrbništva

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na izobraževalnem seminarju, namenjenem borznoposredniškim družbam, bankam in družbam za upravljanje, ki opravljajo investicijske storitve in posle, predstavila Smernice ESMA za oceno znanja in usposobljenosti, Smernice ESMA o upravljanju produktov, uredbi 1286/2014 (PRIIP) in 2016/1011 o referenčnih vrednostih (Benchmark) ter udeležence seznanila s poročevalskimi zahtevami po MiFID II/MiFIR. Na izobraževalnem seminarju, ki je potekal vzporedno, so predstavniki ATVP predstavili novosti s področja skrbniških storitev za pokojninske sklade in notranje sklade zavarovalnic.

Gradivo z izobraževanja je dostopno na spodnjih povezavah:

Sekcija 1

Sekcija 2Nazaj

Certifikati