Druga obsodba za zlorabo notranjih informacij

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pozdravlja odločitev, ki jo je tik pred zastaranjem kazenskega postopka zoper Marka Kryžanowskega zaradi zlorabe notranjih informacij sprejelo Višje sodišče RS v Ljubljani. Gre za drugo obsodilno sodbo zaradi zlorabe notranjih informacij, izrečeno v zadnjem letu. Sodba daje pozitiven signal slovenskemu kapitalskemu trgu in svarilo pred tovrstnimi dejanji. Za ATVP kot nadzornika trga finančnih instrumentov pa pomeni potrditev njenega pravnega naziranja in usmeritev glede nadzora nad tovrstnimi dejanji.

Zloraba notranjih informacij predstavlja nedopusten poseg v integriteto trga finančnih instrumentov in eno izmed najhujših kršitev s področja trga finančnih instrumentov. Trgovanje na podlagi notranjih informacij je v Kazenskem zakoniku opredeljeno kot kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen zapora do 5 let. Zato je tudi navedena obsodba pomembna za ohranitev integritete slovenskega kapitalskega trga in zaupanje vlagateljev vanj.
Nazaj

Certifikati