Objava sklepov o uporabi smernic evropskih nadzornikov v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018, sta bila objavljena naslednja sklepa:

- Sklep o uporabi skupnih smernic na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank in dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (sklep začne veljati 27. 2. 2018, uporablja pa se od 25. 3. 2018) in

- Sklep o uporabi Smernic ESMA o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov (sklep začne veljati 27. 2. 2018, uporabljati pa se začne z dnem uveljavitve zakona, ki bo v slovenski pravni red prenesel Direktivo 2014/65/EU).

Veljavne smernice ESMA si lahko ogledate tukaj.
Nazaj

Certifikati