ESMA, EBA in EIOPA opozarjajo potrošnike na tveganja v zvezi s kriptovalutami

Evropski finančni nadzorniki (Evropski bančni nadzornik – EBA, Evropski nadzornik za vrednostne papirje in trge – ESMA in Evropski nadzornik za zavarovanja in poklicne pokojnine – EIOPA) so izdali skupno opozorilo glede velikih tveganj pri nakupu ali posedovanju kriptovalut.

Kriptovalute predstavljajo digitalno vrednost, ki ni niti izdana niti zajamčena s strani centralne banke ali drugega javnega organa in nima pravnega statusa valute ali denarja. Opozarjajo, da so kriptovalute zelo tvegane, saj na splošno niso podprte s kakršnimikoli opredmetenimi sredstvi in niso urejene v skladu z evropsko zakonodajo, zato potrošnikom ne nudijo nobenega pravnega varstva. Evropske finančne nadzornike (ESA) skrbi dejstvo, da vedno več potrošnikov kupuje kriptovalute v pričakovanju, da bo njihova vrednost še naraščala, pri tem pa se ne zavedajo tveganj izgube vseh vloženih sredstev.

ESA opozarjajo potrošnike, da so pri kriptovalutah izpostavljeni številnim tveganjem, zlasti ekstremni spremenljivosti, potrošnik nima nobene zaščite, ima premalo možnosti za izstop po nakupu kriptovalut, nepreglednosti cenovnega oblikovanja, motnjam delovanja sistema, zavajajočim in nepopolnim informacijam ter neustreznosti kriptovalut za investicijsko ali upokojitveno načrtovanje.

Če se odločite za nakup kriptovalut, pri ESA opozarjajo, da je potrebno v celoti razumeti njihove značilnosti in tveganja, katerim je potrošnik izpostavljen. Prav tako svetujejo, naj potrošnik ne vlaga več, kot si lahko privošči.

Sporočilo v celoti je dostopno tu.Nazaj

Certifikati