ESMA vabi udeležence trga, da se opredelijo glede možnih ukrepov v zvezi s pogodbami na razliko in binarnimi opcijami

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svoji spletni strani objavil poziv k opredelitvi glede možnih ukrepov v zvezi s pogodbami na razliko (CFD), vključno z rolling spot forex in binarmi opcijami, namenjenimi malim vlagateljem. ESMA razmišlja, da bi ukrepe uvedla tudi zoper pogodbe na razliko v kriptovalutah. Vsi zainteresirani lahko svoje odzive, predvsem pa odgovore na vprašanja, zastavljena v posvetovalnem dokumentu, posredujejo organu ESMA najkasneje do 5. februarja 2018.

ESMA je 15. decembra 2017 objavila sporočilo, v katerem je pojasnila, da zaradi zaščite vlagateljev preučuje možnost uporabe ukrepa na podlagi 40. člena Uredbe MiFIR, in sicer začasno prepoved ali omejitev  trženja, razširjanja in prodaje CFD-jev in binarnih opcij malim vlagateljem. Z današnjim pozivom se je ESMA obrnila na zainteresirane udeležence trga (investicijska podjetja, ki tržlijo, razširjajo ali prodajajo CFD-je oziroma binarne opcije, organizacije za varstvo potrošnikov in vlagatelje), da ji posredujejo svoje mnenje o vplivu morebitnih ukrepov zoper navedene posle oziroma finančni instrument.Nazaj

Certifikati