ATVP objavila Posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov

Zaradi razmaha zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov (ICO) in številnih pravnih vprašanj, ki se ob tem porajajo, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pripravila posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja ICO. Dokument vključuje opredelitev ICO, opozorilo o tveganjih, povezanih z ICO, analizo obstoječega pravnega okvirja ICO v zvezi s pravili, ki sodijo v pristojnost ATVP ter vprašanja za zainteresirano javnost v zvezi z morebitnim sistemskim urejanjem področja ICO v prihodnosti.

Predstavniki zainteresirane javnosti lahko svoje odgovore v zvezi s posvetovalnim dokumentom posredujejo do 15. marca 2018 na elektronski naslov: ICO-posvetovanje@atvp.si.Posvetovalni dokument:
- posvetovalni_dokument_ICOjan18.doc
- posvetovalni_dokument_ICOjan18.pdfNazaj

Certifikati